/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 68 (2020), Br. 3

Knj. 68 (2020), Br. 2

Knj. 68 (2020), Br. 1

Зборник Матице српске за књижевност и језик, Knj. 68 (2020), Br. 3


1.
Horror vacui или ужаси празнине у роману Несрећа без жеља Петра Хандкеа
Марија С. Јефтимијевић Михајловић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2020. - Knj. 68, Br. 3, str. 759-774

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.3.1
Detaljnije
2.
Између историјског факта и прозног артефакта: детаљ у рукописној грађи позног средњег вијека у архивима приморских градова
Росанда В. Бајовић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2020. - Knj. 68, Br. 3, str. 775-795

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.3.2
Detaljnije
3.
Петар Прерадовић у српској ретроспективној библиографији и књижевној историји
Весна M. Тријић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2020. - Knj. 68, Br. 3, str. 797-813

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.3.3
Detaljnije
4.
Растко Петровић и америчка култура
Предраг Ж. Петровић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2020. - Knj. 68, Br. 3, str. 815-835

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.3.4
Detaljnije
5.
Дијалог уметности у Разговору с иловачом Стевана Раичковића
Милица Д. Миленковић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2020. - Knj. 68, Br. 3, str. 837-850

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.3.5
Detaljnije
6.
Помјерање ритмичких граница српског језика и стиха
Милосав Тешић према Војиславу Илићу
Јован М. Делић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2020. - Knj. 68, Br. 3, str. 851-871

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.3.6
Detaljnije
7.
Дисидентски парадокси: Аудијенција Вацлава Хавела и Професионалац Душанa Ковачевића
Ксенија Ђ. Радуловић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2020. - Knj. 68, Br. 3, str. 873-889

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.3.7
Detaljnije
8.
Творбено-стилска анализа композитних индивидуализама у роману Ситничарница „Код срећне руке” Г. Петровића
Страхиња Р. Степанов, Милан С. Ајџановић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2020. - Knj. 68, Br. 3, str. 891-908

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.3.8
Detaljnije
9.
Савремена запажања и семиотичка достигнућа у транслатологији
Ана M. Стојановић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2020. - Knj. 68, Br. 3, str. 909-918

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.3.9
Detaljnije
10.
Чудо на продају
феномен чуда у новим медијима
Лидија Д. Делић, Данијела С. Митровић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2020. - Knj. 68, Br. 3, str. 919-939

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.3.10
Detaljnije
11.
Закон и отпор: књижевнотеоријске реакције на изазов „Бартлби”
Предраг М. Крстић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2020. - Knj. 68, Br. 3, str. 941-956

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.3.11
Detaljnije