/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 68 (2020), Br. 3

Knj. 68 (2020), Br. 2

Knj. 68 (2020), Br. 1

Зборник Матице српске за књижевност и језик, Knj. 68 (2020), Br. 1


1.
Симболичко мапирање Косова, Старе и Јужне Србије на страницама Босанске виле
Јеленка J. Пандуревић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2020. - Knj. 68, Br. 1, str. 7-19

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.1.1
Detaljnije
2.
Стих Шћепана Малог
(метрика и ритмика десетерца и шеснаестерца)
Радмило Н. Маројевић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2020. - Knj. 68, Br. 1, str. 21-38

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.1.2
Detaljnije
3.
Деконструкција херојског света у српској књижевности 19. века: на примеру драма Јелисавета, кнегиња црногорска и Лажни цар Шћепан Мали
Тамара M. Љујић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2020. - Knj. 68, Br. 1, str. 39-49

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.1.3
Detaljnije
4.
Подземни хумор Гогољевих Мртвих душа
Вук Петровић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2020. - Knj. 68, Br. 1, str. 51-73

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.1.4
Detaljnije
5.
Путопис слободног духа
Записи о Индији кнеза Божидара Карађорђевића
Александар Ж. Петровић, Александра П. Стевановић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2020. - Knj. 68, Br. 1, str. 75-90

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.1.5
Detaljnije
6.
О Николи Тесли у часопису Голуб
поводом 140 година од покретања илустрованог часописа Голуб (1879–1913)
Братислав Н. Стојиљковић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2020. - Knj. 68, Br. 1, str. 91-112

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.1.6
Detaljnije
7.
Инкултурација или трансформација: хришћанство у роману Тишина јапанског писца Ендо Шусакуа
Далибор Д. Кличковић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2020. - Knj. 68, Br. 1, str. 113-133

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.1.7
Detaljnije
8.
Превођење архаизама и историцизама с енглеског на српски језик у роману Разум и осећајност Џејн Остин: критичка анализа
Наташа В. Гојковић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2020. - Knj. 68, Br. 1, str. 135-154

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.1.8
Detaljnije
9.
Кафкина микропроза као песма у прози
Катарина Н. Пантовић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2020. - Knj. 68, Br. 1, str. 155-167

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.1.9
Detaljnije
10.
Лингвистичка запажања Григорија Божовића
Јована Д. Бојовић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2020. - Knj. 68, Br. 1, str. 169-185

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.1.10
Detaljnije
11.
Животиња као други. Интерспецијски сусрет у роману Верни Руслан Георгија Владимова
Драгана Д. Валигурска
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2020. - Knj. 68, Br. 1, str. 187-196

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.1.11
Detaljnije
12.
Одрастање као обред прелаза у прози Десанке Максимовић
Снежана Пасер Илић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2020. - Knj. 68, Br. 1, str. 197-214

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.1.12
Detaljnije
13.
Лирско-меланхолични језик у постмодернистичком роману: Објава броја 49 Томаса Пинчона и Фама о бициклистима Светислава Басаре
Јованка Д. Калаба
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2020. - Knj. 68, Br. 1, str. 215-238

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.1.13
Detaljnije
14.
Поетска функција језика у прози Драгослава Михаиловића
(Петријин венац, Кад су цветале тикве, Треће пролеће)
Милена Сретић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2020. - Knj. 68, Br. 1, str. 239-249

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.1.14
Detaljnije
15.
Песничко повесмо Гојка Ђога
(поетика Клупка у контексту Ђогове „вунене трилогије”)
Марија С. Јефтимијевић Михајловић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2020. - Knj. 68, Br. 1, str. 251-267

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.1.15
Detaljnije
16.
Реканонизација стиха и облика и њен смисао у поезији Милосава Тешића
Драган Л. Хамовић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2020. - Knj. 68, Br. 1, str. 269-288

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.1.16
Detaljnije
17.
Писма Уроша Миланковића из рукописне заоставштине Милана Шевића
Срђан В. Орсић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2020. - Knj. 68, Br. 1, str. 289-301

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.1.17
Detaljnije
18.
Непозната преписка Милице Јанковић
(из заоставштине Оливере Јурковић)
Славица О. Гароња Радованац
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2020. - Knj. 68, Br. 1, str. 303-342

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.1.18
Detaljnije