/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 63 (2020), Br. 2

Knj. 63 (2020), Br. 1

Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Knj. 63 (2020), Br. 1


1.
On Šaxmatov’s Law
Frederik Kortlandt
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Knj. 63, Br. 1, str. 7-9

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.1.1
Detaljnije
2.
Оружие, орудие, серб. урутка и смешение приставок
Александар Лома
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Knj. 63, Br. 1, str. 11-19

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.1.2
Detaljnije
3.
Сх. каиш ’кајсија’
Орсат Лигорио
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Knj. 63, Br. 1, str. 21-24

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.1.3
Detaljnije
4.
Православна Славија
(у словенској историји и у историјској славистици)
Ана Кречмер
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Knj. 63, Br. 1, str. 25-46

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.1.4
Detaljnije
5.
Версификација Његошевог спјева Шћепан Мали
(реконструкција силабичких константи)
Радмило Маројевић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Knj. 63, Br. 1, str. 47-66

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.1.5
Detaljnije
6.
Вредносни судови о различитим реализацијама акцента
Дејан Средојевић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Knj. 63, Br. 1, str. 67-90

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.1.6
Detaljnije
7.
Does Serbian Have Three Demonstratives?
Francis Corblin, Tijana Ašić
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Knj. 63, Br. 1, str. 91-114

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.1.7
Detaljnije
8.
Из српске фразеологије: (видети) чија мајка црну вуну преде
лингвокултуролошки приступ
Првослав Радић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Knj. 63, Br. 1, str. 115-130

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.1.8
Detaljnije
9.
О траговима неоакута у говорима северозападне Србије
Мирјана Петровић-Савић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Knj. 63, Br. 1, str. 131-139

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.1.9
Detaljnije