/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 6/1 (2018), »

Knj. 5/2 (2017), »

• Metapodaci knjige
• Sadržaj

Knj. 5/1 (2017), »

Knj. 4/2 (2016), »

Knj. 4/1 (2016), »

CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, Knj. 5/2 (2017)

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2

1.
H.G.Wells аnd Nagai Kafu; Comparative Civilizations аnd Science Fiction
Kiyomitsu Yui
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Knj. 5/2, str. 11-24

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch1
Detaljnije
2.
Modernizacija Japana - i kultura i nauka–
Ljiljana Marković
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Knj. 5/2, str. 25-66

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch2
Detaljnije
3.
Cultural and Scientific Aspect Within the Universal Decimal Classification of Knowledge
Aleksandra Vraneš
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Knj. 5/2, str. 67-72

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch3
Detaljnije
4.
Naučni rad kao narativ
Vesna Polovina
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Knj. 5/2, str. 73-80

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch4
Detaljnije
5.
Текстема као минимални састојак текста
(њена природа и функције)
Јелена Јовановић Симић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Knj. 5/2, str. 81-89

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch5
Detaljnije
6.
Однос мађарске лингвистике и природних наука
Анамариа Бене
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Knj. 5/2, str. 91-98

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch6
Detaljnije
7.
Наука и научност
саставни део савремене музичке уметности
Урош Дојчиновић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Knj. 5/2, str. 99-107

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch7
Detaljnije
8.
Audio-vizuelne arhive: metod, model, mediji
Aleksandra Milovanović
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Knj. 5/2, str. 109-120

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch8
Detaljnije
9.
Култура и/или наука
организација знања „хуманистика и/или техника”
Наталија Синановић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Knj. 5/2, str. 121-128

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch9
Detaljnije
10.
Нека запажања о култури оглашавања
„огласи као вербализацијска форма маркетиншког новинарства”
Ивана Јовановић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Knj. 5/2, str. 129-148

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch10
Detaljnije
11.
Literary Lessons in Branislav Petronijević and Milutin Milanković
Greta Goetz
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Knj. 5/2, str. 149-161

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch11
Detaljnije
12.
Наука и фикција у научној фантастици Курта Вонегата
Милица Aбрамовић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Knj. 5/2, str. 163-178

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch12
Detaljnije
13.
Rod i jezik i mašinska inteligencija
Đorđe Božović
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Knj. 5/2, str. 179-186

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch13
Detaljnije
14.
Metadiscourse Resources of Self-Reference in Medical Case Reports
Valentina Rapajić
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Knj. 5/2, str. 187-201

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch14
Detaljnije
15.
Психокритика: примена научне методологије у литератури
Јелена Радовић Јовановић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Knj. 5/2, str. 203-216

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch15
Detaljnije
16.
Prevođenje diskursa fizike električnih gasnih pražnjenja iz perspektive teorije relevantnosti
Miloš D. Đurić, Nada Krnjaić-Cekić
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Knj. 5/2, str. 217-244

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch16
Detaljnije
17.
Аспекти културе у научном и стручном превођењу између скандинавских језика и српског
Зорица Ковачевић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Knj. 5/2, str. 245-250

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch17
Detaljnije
18.
Struktura i značenje složenica u diskursu elektrotehnike
Miloš D. Đurić
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Knj. 5/2, str. 251-260

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch18
Detaljnije
19.
Теоријски аспекти педагошке граматике у настави страних језика
Драгиша Вукотић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Knj. 5/2, str. 261-278

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch19
Detaljnije
20.
Управљање знањем путем CLIL-а на РГФ-у и стварање нових облика културе
Лидија Беко, Наиље Маља Имами
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Knj. 5/2, str. 279-290

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch20
Detaljnije
21.
Макјуанова субота као бојно поље науке и уметности
Јелица Рајковић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Knj. 5/2, str. 291-304

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch21
Detaljnije
22.
Наука и култура у „Анилином духу” Мајкла Ондачија
Кристијан Е. Векоњ
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Knj. 5/2, str. 305-314

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch22
Detaljnije
23.
The Influence of Video Games on Literary Works: Culture and/or Science
Boško Francuski
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Knj. 5/2, str. 315-336

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch23
Detaljnije
24.
Феноменолошки приступ приповетки Милована Глишића „Прва бразда”
Марија Шљукић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2017. - Knj. 5/2, str. 337-349

https://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch24
Detaljnije