/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 2 (2019), »

Knj. 1 (2018), »

• Metapodaci knjige
• Sadržaj

Значај српског језика за очување српског културног идентитета, Knj. 1 (2018)

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1

1.
Андрићеви ставови о језику и стилу
Милош M. Ковачевић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Knj. 1, str. 15-35

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.1
Detaljnije
2.
Нихилистички удес знака у Андрићевој прози
Драган Б. Бошковић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Knj. 1, str. 37-49

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.2
Detaljnije
3.
Српски језик као кохезиони фактор у сусрету цивилизација
(на примјерима романа „На Дрини ћуприја”)
Биљана С. Самарџић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Knj. 1, str. 51-73

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.3
Detaljnije
4.
Језичка пререгистрација легенде у приповједном тексту Иве Андрића
Саша Д. Кнежевић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Knj. 1, str. 75-86

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.4
Detaljnije
5.
Андрић и београдски живи говор
Александар М. Милановић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Knj. 1, str. 87-106

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.5
Detaljnije
6.
Митопоетски простор топонима у Андрићевом прозном тексту
Божица Д. Кнежевић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Knj. 1, str. 107-118

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.6
Detaljnije
7.
Језичко-стилске карактеристике Андрићеве приповијетке „Писмо из 1920. године”
Миланка Ј. Бабић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Knj. 1, str. 121-141

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.7
Detaljnije
8.
Стилистичната роля на междуметията в „женските разкази“ на Андрич
Вяра Ал. Найденова
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Knj. 1, str. 143-156

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.8
Detaljnije
9.
Стилистичке карактеристике збирке приповедака „Деца” Иве Андрића у контексту књижевности за децу
Милка В. Николић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Knj. 1, str. 157-179

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.9
Detaljnije
10.
Управни и неуправни говор у роману „На Дрини ћуприја” - несупституентне јединице
Биљана Б. Мишић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Knj. 1, str. 181-192

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.10
Detaljnije
11.
Примјери употребе других функционалних стилова у Андрићевом дјелу
Веселина В. Ђуркин
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Knj. 1, str. 193-223

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.11
Detaljnije
12.
Наративни поступци у функцији карактеризације ликова
Војо Ковачевић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Knj. 1, str. 225-239

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.12
Detaljnije
13.
Функција фокализоване нарације у приповијеци „Злостављање” И. Андрића
Сања Ђ. Мацура
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Knj. 1, str. 241-260

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.13
Detaljnije
14.
Међуоднос времена и узрока у Андрићевим романима
Илијана Р. Чутура
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Knj. 1, str. 263-281

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.14
Detaljnije
15.
Тематско-рематске структуре у Андрићевим „Знаковима поред пута”
Нина С. Милановић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Knj. 1, str. 283-300

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.15
Detaljnije
16.
Пасивне конструкције у преводу Андрићевог романа „На Дрини ћуприја” на енглески језик
Maja Р. Кујунџић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Knj. 1, str. 301-329

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.16
Detaljnije
17.
Елиптичне конструкције у Андрићевом дјелу „На Дрини ћуприја” у односу на енглески превод
Вера М. Вујевић Ђурић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Knj. 1, str. 331-353

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.17
Detaljnije
18.
Приједлошко-падежне конструкције с концесивном семантиком у романима Иве Андрићa
Мијана Ч. Кубурић Мацура
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Knj. 1, str. 355-377

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.18
Detaljnije
19.
Карактеристике елиптичних конструкција у роману „Проклета авлија” Ива Андрића
Саша М. Ђукић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Knj. 1, str. 379-394

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.19
Detaljnije
20.
Медијална деикса у „Проклетој авлији”
Светлана Б. Панић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Knj. 1, str. 395-414

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.20
Detaljnije
21.
Конкурентност синтетичке и аналитичке компарације у Андрићевом дјелу
Сања М. Куљанин
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Knj. 1, str. 417-439

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.21
Detaljnije
22.
Глаголски облици у приповетки „Мустафа Маџар” Иве Андрића
Сања Ж. Ђуровић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Knj. 1, str. 441-456

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.22
Detaljnije
23.
Иво Андрић у наставним програмима и читанкама за основну и средњу школу
Вељко Ж. Брборић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Knj. 1, str. 459-479

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.23
Detaljnije