/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 2 (2019), »

• Metapodaci knjige
• Sadržaj

Knj. 1 (2018), »

Значај српског језика за очување српског културног идентитета, Knj. 2 (2019)

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2

1.
Разлаз српског књижевног језика и језика књижевности
Милош M. Ковачевић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2019. - Knj. 2, str. 11-29

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch1
Detaljnije
2.
Kњижевнопоетички облик (српског) језика
Драган Б. Бошковић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2019. - Knj. 2, str. 31-42

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch2
Detaljnije
3.
Српски језик може да говори: књижевна формулација језика у Роману о Лондону Милоша Црњанског
Часлав В. Николић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2019. - Knj. 2, str. 43-55

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch3
Detaljnije
4.
Граматика и семантика самоће у роману Дервиш и смрт Меше Селимовића
Миланка Ј. Бабић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2019. - Knj. 2, str. 57-75

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch4
Detaljnije
5.
Мјесто славенизама у језику књижевности
Биљана С. Самарџић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2019. - Knj. 2, str. 77-95

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch5
Detaljnije
6.
Семољ људи у огледалу сложеница у Семољ људима Мира Вуксановића
Јелица Стојановић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2019. - Knj. 2, str. 97-109

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch6
Detaljnije
7.
Језик као идентитетска компонента ликова у романима Слободана Селенића
Сања Ђ. Мацура
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2019. - Knj. 2, str. 111-131

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch7
Detaljnije
8.
Вук и Бранко
Војо Ковачевић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2019. - Knj. 2, str. 133-154

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch8
Detaljnije
9.
Меша Селимовић о (српском) језику и (српској) књижевности
Саша М. Ђукић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2019. - Knj. 2, str. 155-166

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch9
Detaljnije
10.
Умањеност као лексичко-морфолошка категорија
(на примјерима из дјела Бранка Ћопића)
Сања М. Куљанин
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2019. - Knj. 2, str. 167-191

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch10
Detaljnije
11.
Српски језик и српска усмена књижевност у роману Доктора Валентина Трубара и сестре му Симонете повест чудноватих догађаја у Србији Милисава Савића
Илијана Р. Чутура
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2019. - Knj. 2, str. 193-225

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch11
Detaljnije
12.
Лексика савремене српске прозе за децу у 21. веку на примеру стваралаштва Уроша Петровића
Милка В. Николић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2019. - Knj. 2, str. 227-247

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch12
Detaljnije
13.
Облици и стилистичка функција неких заменичких прилога у роману Звона за Троjицу Мирослава Тохоља
Михаило Шћепановић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2019. - Knj. 2, str. 249-256

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch13
Detaljnije
14.
Непознате ријечи и изрази
Саша Д. Кнежевић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2019. - Knj. 2, str. 257-270

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch14
Detaljnije
15.
Глаголи кретања са секундарним значењем у роману Кукавичја пилад Лабуда Драгића
Биљана Б. Мишић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2019. - Knj. 2, str. 271-282

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch15
Detaljnije
16.
Синтаксичке функције глаголског придјева трпног у роману Опсада цркве Св. Спаса Горана Петровића
Светлана Б. Панић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2019. - Knj. 2, str. 283-303

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch16
Detaljnije