/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 2 (2019) »

Vol. 1 (2018) »

• Book metadata
• Contents

Значај српског језика за очување српског културног идентитета, Vol. 1 (2018)

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1

1.
Андрићеви ставови о језику и стилу
Милош M. Ковачевић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Vol. 1, p. 15-35

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.1
Detailed
2.
Нихилистички удес знака у Андрићевој прози
Драган Б. Бошковић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Vol. 1, p. 37-49

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.2
Detailed
3.
Српски језик као кохезиони фактор у сусрету цивилизација
(на примјерима романа „На Дрини ћуприја”)
Биљана С. Самарџић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Vol. 1, p. 51-73

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.3
Detailed
4.
Језичка пререгистрација легенде у приповједном тексту Иве Андрића
Саша Д. Кнежевић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Vol. 1, p. 75-86

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.4
Detailed
5.
Андрић и београдски живи говор
Александар М. Милановић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Vol. 1, p. 87-106

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.5
Detailed
6.
Митопоетски простор топонима у Андрићевом прозном тексту
Божица Д. Кнежевић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Vol. 1, p. 107-118

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.6
Detailed
7.
Језичко-стилске карактеристике Андрићеве приповијетке „Писмо из 1920. године”
Миланка Ј. Бабић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Vol. 1, p. 121-141

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.7
Detailed
8.
Стилистичната роля на междуметията в „женските разкази“ на Андрич
Вяра Ал. Найденова
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Vol. 1, p. 143-156

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.8
Detailed
9.
Стилистичке карактеристике збирке приповедака „Деца” Иве Андрића у контексту књижевности за децу
Милка В. Николић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Vol. 1, p. 157-179

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.9
Detailed
10.
Управни и неуправни говор у роману „На Дрини ћуприја” - несупституентне јединице
Биљана Б. Мишић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Vol. 1, p. 181-192

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.10
Detailed
11.
Примјери употребе других функционалних стилова у Андрићевом дјелу
Веселина В. Ђуркин
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Vol. 1, p. 193-223

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.11
Detailed
12.
Наративни поступци у функцији карактеризације ликова
Војо Ковачевић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Vol. 1, p. 225-239

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.12
Detailed
13.
Функција фокализоване нарације у приповијеци „Злостављање” И. Андрића
Сања Ђ. Мацура
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Vol. 1, p. 241-260

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.13
Detailed
14.
Међуоднос времена и узрока у Андрићевим романима
Илијана Р. Чутура
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Vol. 1, p. 263-281

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.14
Detailed
15.
Тематско-рематске структуре у Андрићевим „Знаковима поред пута”
Нина С. Милановић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Vol. 1, p. 283-300

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.15
Detailed
16.
Пасивне конструкције у преводу Андрићевог романа „На Дрини ћуприја” на енглески језик
Maja Р. Кујунџић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Vol. 1, p. 301-329

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.16
Detailed
17.
Елиптичне конструкције у Андрићевом дјелу „На Дрини ћуприја” у односу на енглески превод
Вера М. Вујевић Ђурић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Vol. 1, p. 331-353

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.17
Detailed
18.
Приједлошко-падежне конструкције с концесивном семантиком у романима Иве Андрићa
Мијана Ч. Кубурић Мацура
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Vol. 1, p. 355-377

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.18
Detailed
19.
Карактеристике елиптичних конструкција у роману „Проклета авлија” Ива Андрића
Саша М. Ђукић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Vol. 1, p. 379-394

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.19
Detailed
20.
Медијална деикса у „Проклетој авлији”
Светлана Б. Панић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Vol. 1, p. 395-414

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.20
Detailed
21.
Конкурентност синтетичке и аналитичке компарације у Андрићевом дјелу
Сања М. Куљанин
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Vol. 1, p. 417-439

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.21
Detailed
22.
Глаголски облици у приповетки „Мустафа Маџар” Иве Андрића
Сања Ж. Ђуровић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Vol. 1, p. 441-456

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.22
Detailed
23.
Иво Андрић у наставним програмима и читанкама за основну и средњу школу
Вељко Ж. Брборић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2018. - Vol. 1, p. 459-479

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.23
Detailed