/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 39 (2019), Бр. 1

Књ. 38 (2018), Бр. 1

Књ. 37 (2017), Бр. 1

Књ. 36 (2016), Бр. 1

Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, Књ. 36 (2016), Бр. 1


1.
Настанак и значење појма франкофоније
Aнa Вујовић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Књ. 36, Бр. 1, стр. 21-39

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.1
Детаљније
2.
Word Formation and Recurrent Patterns in Suffixes in Modern Greek
Martha Lampropoulou
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Књ. 36, Бр. 1, стр. 43-62

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.2
Детаљније
3.
Tipologija ličnih oglasa kao lingvističkih i kulturoloških kategorija
Nina Polovina, Tanja Dinić
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Књ. 36, Бр. 1, стр. 63-83

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.3
Детаљније
4.
Процес замене српског језика немачким: једно истраживање
Јулијана Вулетић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Књ. 36, Бр. 1, стр. 85-115

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.4
Детаљније
5.
Teorije usvajanja jezika: generativni ili emergentistički pristup
Slobodanka Gligorić
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Књ. 36, Бр. 1, стр. 119-131

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.5
Детаљније
6.
Elf - koncept i pedagoške implikacije
Vera Ošmjanski
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Књ. 36, Бр. 1, стр. 133-147

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.6
Детаљније
7.
Интеркултурно образовање и учење страних језика у предшколском узрасту
Јелена Вишацки
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Књ. 36, Бр. 1, стр. 149-165

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.7
Детаљније
8.
Француски као први страни језик у завршним годинама гимназије: уџбеници објављени у Србији од 1957. године до данас
Јелена Брајовић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Књ. 36, Бр. 1, стр. 167-186

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.8
Детаљније
9.
Сегментни и супрасегментни фонетски материјал у уџбеницима руског језика за основну школу
Јелена Гинић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Књ. 36, Бр. 1, стр. 187-208

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.9
Детаљније
10.
Синтаксичке особености научног стила у уџбеницима руског језика струке за хуманистички профил
Маријана Папрић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Књ. 36, Бр. 1, стр. 209-222

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.10
Детаљније
11.
Примена филма у настави шпанског као страног језика
Соња Хорњак
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Књ. 36, Бр. 1, стр. 223-235

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.11
Детаљније
12.
Неки теоријски приступи у настави страних језика подржаној рачунаром
Марина Ђукић Мирзајанц
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Књ. 36, Бр. 1, стр. 237-256

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.12
Детаљније
13.
Неохеленске студије данас - прилог историји учења грчког језика
Војкан Стојичић, Милена Јовановић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Књ. 36, Бр. 1, стр. 257-283

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.13
Детаљније