/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 74 (2023), Бр. 1189

Књ. 74 (2023), Бр. 1188

Књ. 74 (2023), Бр. 1187

Књ. 73 (2022), Бр. 1186

Књ. 73 (2022), Бр. 1185

Књ. 73 (2022), Бр. 1184

Књ. 72 (2021), Бр. 1183

Књ. 72 (2021), Бр. 1182

Књ. 72 (2021), Бр. 1181

Књ. 71 (2020), Бр. 1179-80

Међународна политика, Књ. 73 (2022), Бр. 1184


1.
Безбедност воде као чинилац еколошке безбедности и елемент сукоба у региону Блиског истока и Северне Африке
Богдан Стојановић, Ненад Спасојевић
Међународна политика, 2022. - Књ. 73, Бр. 1184, стр. 7–32

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2022.73.1184.1
Детаљније
2.
Будућност односа Европске уније и Народне Републике Кине – могући сценарији –
Невена Станковић
Међународна политика, 2022. - Књ. 73, Бр. 1184, стр. 33–60

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2022.73.1184.2
Детаљније
3.
Регионалне безбедносне иницијативе и НАТО и ЕУ безбедносни концепти — случај држава Западног Балкана
Мирјана Б. Миленковић
Међународна политика, 2022. - Књ. 73, Бр. 1184, стр. 61–91

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2022.73.1184.3
Детаљније
4.
Економске интеграције на Западном Балкану — припрема за чланство у ЕУ или замена за чланство?
Сава Митровић
Међународна политика, 2022. - Књ. 73, Бр. 1184, стр. 93–115

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2022.73.1184.4
Детаљније
5.
Развојни ефекти „Инвестиционог оквира за Западни Балкан”
Наташа Станојевић
Међународна политика, 2022. - Књ. 73, Бр. 1184, стр. 117–146

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2022.73.1184.5
Детаљније
6.
Влашко-румунско питање и спољнополитички односи Републике Србије и Републике Румуније
Нада М. Радушки
Међународна политика, 2022. - Књ. 73, Бр. 1184, стр. 147–169

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2022.73.1184.6
Детаљније
7.
Историјске детерминанте Закавказја: студија случаја Азербејџана
Мира Шоровић, Зоран Дабетић
Међународна политика, 2022. - Књ. 73, Бр. 1184, стр. 171–204

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2022.73.1184.7
Детаљније