/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 75 (2024), Бр. 1190

Књ. 74 (2023), Бр. 1189

Књ. 74 (2023), Бр. 1188

Књ. 74 (2023), Бр. 1187

Књ. 73 (2022), Бр. 1186

Књ. 73 (2022), Бр. 1185

Књ. 73 (2022), Бр. 1184

Књ. 72 (2021), Бр. 1183

Књ. 72 (2021), Бр. 1182

Књ. 72 (2021), Бр. 1181

Књ. 71 (2020), Бр. 1179-80

Međunarodna politika, Књ. 71 (2020), Бр. 1179-80


1.
Sinoptički neorealizam: osvrt na Minhensku školu i konstelacionu analizu međunarodnih odnosa
Žaklina Novičić, Isidora Pop-Lazić
Međunarodna politika, 2020. - Књ. 71, Бр. 1179-80, стр. 5–22

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.1
Детаљније
2.
Nuklearna deproliferacija i politika EU prema neširenju oružja za masovno uništenje u kontekstu odnosa prema Indiji, Pakistanu, Iranu i Severnoj Koreji
Bogdan Stojanović
Međunarodna politika, 2020. - Књ. 71, Бр. 1179-80, стр. 23–47

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.2
Детаљније
3.
Perspektive američko-indijskog savezništva u svetlu „kineske pretnje”
Nebojša Vuković
Međunarodna politika, 2020. - Књ. 71, Бр. 1179-80, стр. 48–64

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.3
Детаљније
4.
Glаvnе оdrеdnicе spоlјnе pоlitikе Еmаnuеlа Маkrоnа
Nеvеnа Stаnkоvić
Međunarodna politika, 2020. - Књ. 71, Бр. 1179-80, стр. 65–94

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.4
Детаљније
5.
Francuska (geo)strategija za Zapadni Balkan: trasiran put ili put u nastajanju?
Mihajlo Kopanja
Međunarodna politika, 2020. - Књ. 71, Бр. 1179-80, стр. 95–118

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.5
Детаљније
6.
Evropska energetska bezbednost: slučaj Severnog toka 2
Nevena Šekarić
Međunarodna politika, 2020. - Књ. 71, Бр. 1179-80, стр. 119–138

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.6
Детаљније
7.
Promene u ciljevima Višegradske grupe nakon pristupanja Evropskoj uniji
Aleksandar Jazić
Međunarodna politika, 2020. - Књ. 71, Бр. 1179-80, стр. 139–155

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.7
Детаљније
8.
Okolnosti i specifičnosti postupka za genocid Mjanmara nad Rohindžama pred Međunarodnim sudom pravde
Marko Novaković, Jovana Blešić
Međunarodna politika, 2020. - Књ. 71, Бр. 1179-80, стр. 156–177

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.8
Детаљније
9.
Reforma metoda rada Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija
Ljubomir Tintor
Međunarodna politika, 2020. - Књ. 71, Бр. 1179-80, стр. 178–199

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.9
Детаљније