/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 75 (2024), No. 1190

Vol. 74 (2023), No. 1189

Vol. 74 (2023), No. 1188

Vol. 74 (2023), No. 1187

Vol. 73 (2022), No. 1186

Vol. 73 (2022), No. 1185

Vol. 73 (2022), No. 1184

Vol. 72 (2021), No. 1183

Vol. 72 (2021), No. 1182

Vol. 72 (2021), No. 1181

Vol. 71 (2020), No. 1179-80

Međunarodna politika, Vol. 71 (2020), No. 1179-80


1.
Sinoptički neorealizam: osvrt na Minhensku školu i konstelacionu analizu međunarodnih odnosa
Žaklina Novičić, Isidora Pop-Lazić
Međunarodna politika, 2020. - Vol. 71, No. 1179-80, p. 5–22

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.1
Detailed
2.
Nuklearna deproliferacija i politika EU prema neširenju oružja za masovno uništenje u kontekstu odnosa prema Indiji, Pakistanu, Iranu i Severnoj Koreji
Bogdan Stojanović
Međunarodna politika, 2020. - Vol. 71, No. 1179-80, p. 23–47

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.2
Detailed
3.
Perspektive američko-indijskog savezništva u svetlu „kineske pretnje”
Nebojša Vuković
Međunarodna politika, 2020. - Vol. 71, No. 1179-80, p. 48–64

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.3
Detailed
4.
Glаvnе оdrеdnicе spоlјnе pоlitikе Еmаnuеlа Маkrоnа
Nеvеnа Stаnkоvić
Međunarodna politika, 2020. - Vol. 71, No. 1179-80, p. 65–94

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.4
Detailed
5.
Francuska (geo)strategija za Zapadni Balkan: trasiran put ili put u nastajanju?
Mihajlo Kopanja
Međunarodna politika, 2020. - Vol. 71, No. 1179-80, p. 95–118

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.5
Detailed
6.
Evropska energetska bezbednost: slučaj Severnog toka 2
Nevena Šekarić
Međunarodna politika, 2020. - Vol. 71, No. 1179-80, p. 119–138

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.6
Detailed
7.
Promene u ciljevima Višegradske grupe nakon pristupanja Evropskoj uniji
Aleksandar Jazić
Međunarodna politika, 2020. - Vol. 71, No. 1179-80, p. 139–155

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.7
Detailed
8.
Okolnosti i specifičnosti postupka za genocid Mjanmara nad Rohindžama pred Međunarodnim sudom pravde
Marko Novaković, Jovana Blešić
Međunarodna politika, 2020. - Vol. 71, No. 1179-80, p. 156–177

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.8
Detailed
9.
Reforma metoda rada Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija
Ljubomir Tintor
Međunarodna politika, 2020. - Vol. 71, No. 1179-80, p. 178–199

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.9
Detailed