/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 71 (2020), No. 1179-80

Međunarodna politika, Vol. 71 (2020), No. 1179-80


1.
Sinoptički neorealizam: osvrt na Minhensku školu i konstelacionu analizu međunarodnih odnosa
Žaklina Novičić, Isidora Pop-Lazić
Međunarodna politika, 2020. - Vol. 71, No. 1179-80, p. 5-22

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.1
Detailed
2.
Nuklearna deproliferacija i politika EU prema neširenju oružja za masovno uništenje u kontekstu odnosa prema Indiji, Pakistanu, Iranu i Severnoj Koreji
Bogdan Stojanović
Međunarodna politika, 2020. - Vol. 71, No. 1179-80, p. 23-47

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.2
Detailed
3.
Perspektive američko-indijskog savezništva u svetlu „kineske pretnje”
Nebojša Vuković
Međunarodna politika, 2020. - Vol. 71, No. 1179-80, p. 48-64

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.3
Detailed
4.
Glаvnе оdrеdnicе spоlјnе pоlitikе Еmаnuеlа Маkrоnа
Nеvеnа Stаnkоvić
Međunarodna politika, 2020. - Vol. 71, No. 1179-80, p. 65-94

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.4
Detailed
5.
Francuska (geo)strategija za Zapadni Balkan: trasiran put ili put u nastajanju?
Mihajlo Kopanja
Međunarodna politika, 2020. - Vol. 71, No. 1179-80, p. 95-118

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.5
Detailed
6.
Evropska energetska bezbednost: slučaj Severnog toka 2
Nevena Šekarić
Međunarodna politika, 2020. - Vol. 71, No. 1179-80, p. 119-138

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.6
Detailed
7.
Promene u ciljevima Višegradske grupe nakon pristupanja Evropskoj uniji
Aleksandar Jazić
Međunarodna politika, 2020. - Vol. 71, No. 1179-80, p. 139-155

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.7
Detailed
8.
Okolnosti i specifičnosti postupka za genocid Mjanmara nad Rohindžama pred Međunarodnim sudom pravde
Marko Novaković, Jovana Blešić
Međunarodna politika, 2020. - Vol. 71, No. 1179-80, p. 156-177

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.8
Detailed
9.
Reforma metoda rada Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija
Ljubomir Tintor
Međunarodna politika, 2020. - Vol. 71, No. 1179-80, p. 178-199

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2020.71.1179_80.9
Detailed