/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 2022, Бр. 41

Књ. 2021, Бр. 40

Књ. 2021, Бр. 39

Зборник радова Факултета драмских уметности, Књ. 2021 (2021), Бр. 39


1.
Насиље над женама и дискурс о женском телу у драмском делу Фуентеовехуна Лопеа де Веге
Владимир Карановић
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2021. - Књ. 2021, Бр. 39, стр. 11–28

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2021.39.1
Детаљније
2.
Vođstvo alternativnih pozorišnih organizacija u Srbiji: predlog optimalnog modela vođstva
Nada Jeftenić
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2021. - Књ. 2021, Бр. 39, стр. 29–48

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2021.39.2
Детаљније
3.
Модели запошљавања у сталним репертоарским позориштима Србије
Вук Милетић
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2021. - Књ. 2021, Бр. 39, стр. 49–68

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2021.39.3
Детаљније
4.
Počeci adaptacija romana Dostojevskog u filmu i pozorištu
Enisa Uspenski
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2021. - Књ. 2021, Бр. 39, стр. 71–88

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2021.39.4
Детаљније
5.
Performativno telo u virtuelnom kostimu
Marija Tavčar
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2021. - Књ. 2021, Бр. 39, стр. 89–103

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2021.39.5
Детаљније
6.
Rami: sitkom u borbi protiv preostalih tabua
Milena Kvapil
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2021. - Књ. 2021, Бр. 39, стр. 105–121

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2021.39.6
Детаљније
7.
Медијска писменост младих: препознавање популизма у медијском дискурсу
Виолета Кецман
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2021. - Књ. 2021, Бр. 39, стр. 125–143

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2021.39.7
Детаљније
8.
Sajber stvarnost u net artu kao kontekst sajber identiteta
Ljubica Janjetović
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2021. - Књ. 2021, Бр. 39, стр. 145–159

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2021.39.8
Детаљније
9.
The Gaze in the Museum of the Yugoslav Cinematheque and in “The Our Museum of Film”
Milja Jelenić
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2021. - Књ. 2021, Бр. 39, стр. 161–171

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2021.39.9
Детаљније