/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 2024, Бр. 45

Књ. 2023, Бр. 44

Књ. 2023, Бр. 43

Књ. 2022, Бр. posebno izdanje

Књ. 2022, Бр. 42

Књ. 2022, Бр. 41

Књ. 2021, Бр. 40

Књ. 2021, Бр. 39

Зборник радова Факултета драмских уметности

ISSN: 1450-5681