/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 2022, No. 42

Vol. 2022, No. 41

Vol. 2021, No. 40

Vol. 2021, No. 39

Зборник радова Факултета драмских уметности, Vol. 2021 (2021), No. 39


1.
Насиље над женама и дискурс о женском телу у драмском делу Фуентеовехуна Лопеа де Веге
Владимир Карановић
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2021. - Vol. 2021, No. 39, p. 11–28

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2021.39.1
Detailed
2.
Vođstvo alternativnih pozorišnih organizacija u Srbiji: predlog optimalnog modela vođstva
Nada Jeftenić
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2021. - Vol. 2021, No. 39, p. 29–48

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2021.39.2
Detailed
3.
Модели запошљавања у сталним репертоарским позориштима Србије
Вук Милетић
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2021. - Vol. 2021, No. 39, p. 49–68

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2021.39.3
Detailed
4.
Počeci adaptacija romana Dostojevskog u filmu i pozorištu
Enisa Uspenski
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2021. - Vol. 2021, No. 39, p. 71–88

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2021.39.4
Detailed
5.
Performativno telo u virtuelnom kostimu
Marija Tavčar
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2021. - Vol. 2021, No. 39, p. 89–103

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2021.39.5
Detailed
6.
Rami: sitkom u borbi protiv preostalih tabua
Milena Kvapil
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2021. - Vol. 2021, No. 39, p. 105–121

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2021.39.6
Detailed
7.
Медијска писменост младих: препознавање популизма у медијском дискурсу
Виолета Кецман
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2021. - Vol. 2021, No. 39, p. 125–143

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2021.39.7
Detailed
8.
Sajber stvarnost u net artu kao kontekst sajber identiteta
Ljubica Janjetović
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2021. - Vol. 2021, No. 39, p. 145–159

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2021.39.8
Detailed
9.
The Gaze in the Museum of the Yugoslav Cinematheque and in “The Our Museum of Film”
Milja Jelenić
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2021. - Vol. 2021, No. 39, p. 161–171

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2021.39.9
Detailed