/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 2022, No. 42

Vol. 2022, No. 41

Vol. 2021, No. 40

Vol. 2021, No. 39

Зборник радова Факултета драмских уметности, Vol. 2022 (2022), No. 41


1.
Kaspar Petera Handkea — ponovno rađanje dramskog u vremenu posthumanizma
Marina Milivojević Mađarev
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2022. - Vol. 2022, No. 41, p. 11–28

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2022.41.1
Detailed
2.
Bistrenje zaostavštine
(digitalizacija srpskih filmskih klasika „VIP/A1 Kinoteka” 2017–2020)
Aleksandar S. Janković
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2022. - Vol. 2022, No. 41, p. 31–42

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2022.41.2
Detailed
3.
Kako pripovedati Holokaust (na filmu)? Od istorije do komunikacije
Vera Mevorah
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2022. - Vol. 2022, No. 41, p. 43–58

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2022.41.3
Detailed
4.
Transmedijska iskustva autora u funkciji kreiranja identiteta Radija Studio B
Mirjana Nikolić, Una Ćirić
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2022. - Vol. 2022, No. 41, p. 61–75

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2022.41.4
Detailed
5.
Mediji i ubeđivanje
Dejana Prnjat, Filip Dukanić
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2022. - Vol. 2022, No. 41, p. 77–90

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2022.41.5
Detailed
6.
Uloga tehnologije u zaštiti i dostupnosti kulturnog nasljeđa Republike Srpske
Natalija Trivić
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2022. - Vol. 2022, No. 41, p. 91–106

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2022.41.6
Detailed
7.
A View of Creative Ambiances of Daniil Kharms and Oberiu
Marija Ćirić
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2022. - Vol. 2022, No. 41, p. 107–122

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2022.41.7
Detailed
8.
Questioning the Timing of Student Evaluations: BA Arts Management Modules
Aleksandar Brkić
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2022. - Vol. 2022, No. 41, p. 123–135

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2022.41.8
Detailed
9.
Kulturna politika i nove uređivačke prakse — stereotipi o ženama u srpskim narodnim bajkama
Snežana Libong Ngai
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2022. - Vol. 2022, No. 41, p. 137–153

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2022.41.9
Detailed
10.
Актуелност драмског дела Александра Поповића
(Дејан Петковић, Постдрамско у поетици Александра Поповића, Нови Сад: Стеријино позорје, 2021)
Љиљана Пешикан Љуштановић
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2022. - Vol. 2022, No. 41, p. 157–160

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2022.41.10
Detailed
11.
Joca Savić, od slave do (ne)zaborava
(Dušan Rnjak, Joca Savić – čovek kome se klanjala Evropa, Pozorišni muzej Vojvodine, Novi Sad, 2021)
Milan Mađarev
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2022. - Vol. 2022, No. 41, p. 161–165

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2022.41.11
Detailed
12.
Kultura, umetnost i mediji u eri digitalizacije — izazovi i perspektive
(Milena Dragićević Šešić i Tatjana Nikolić /ur./, Digitalni horizonti kulture, umetnosti i medija, Beograd: Institut za pozorište, film, radio i televiziju; Fakultet dramskih umetnosti; Clio, 2021)
Zorica Čanadanović
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2022. - Vol. 2022, No. 41, p. 167–172

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2022.41.12
Detailed