/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 43 (2023), No. 1

Tm. 42 (2022), No. 1

Tm. 41 (2021), No. 1

Tm. 40 (2020), No. 1

Tm. 39 (2019), No. 1

Tm. 38 (2018), No. 1

Tm. 37 (2017), No. 1

Tm. 36 (2016), No. 1

Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, Tm. 40 (2020), No. 1


1.
Spatial, Temporal and Epistemic Proximization as Dynamic Event Construal Strategies
Lena Ninković
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2020. - Tm. 40, No. 1, p. 3–25

https://doi.org/10.18485/zivjez.2020.40.1.1
Detallado
2.
Priority Modality in Political Writing — the Case of the European Commission’s Serbia 2019 Report
Đorđe Dimitrijević
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2020. - Tm. 40, No. 1, p. 27–53

https://doi.org/10.18485/zivjez.2020.40.1.2
Detallado
3.
Mizoginija i seksizam u reklamama na srpskim televizijama
Ana Huber
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2020. - Tm. 40, No. 1, p. 55–76

https://doi.org/10.18485/zivjez.2020.40.1.3
Detallado
4.
Хумористичка реклама као фрагмент медиорекламне слике света (на плану руског и српског језика)
Емилија Г. Јовић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2020. - Tm. 40, No. 1, p. 77–96

https://doi.org/10.18485/zivjez.2020.40.1.4
Detallado
5.
Слатка страна фразеологије: анализа фразеологизама у албанском, грчком и српском језику
Сара Мандић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2020. - Tm. 40, No. 1, p. 97–118

https://doi.org/10.18485/zivjez.2020.40.1.5
Detallado
6.
Инфинитивне прилошке финалне конструкције обавезне контроле у италијанском језику
Јелена Пухар
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2020. - Tm. 40, No. 1, p. 119–136

https://doi.org/10.18485/zivjez.2020.40.1.6
Detallado
7.
Upotreba i položaj zamenice si uz modalne glagole u italijanskom jeziku
Jovana Bazić
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2020. - Tm. 40, No. 1, p. 137–152

https://doi.org/10.18485/zivjez.2020.40.1.7
Detallado
8.
Abductive Reasoning as a Consequence of Translanguaging in a Multicultural Context
Snežana Dimitrijević
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2020. - Tm. 40, No. 1, p. 155–171

https://doi.org/10.18485/zivjez.2020.40.1.8
Detallado
9.
Грешке које ученици завршних разреда основне и средње стручне школе праве на енглеском језику
Ирена Пантић, Иван Петровић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2020. - Tm. 40, No. 1, p. 173–190

https://doi.org/10.18485/zivjez.2020.40.1.9
Detallado
10.
Стручна спрема наставника страних језика у школству Србије: правилници и пракса (2003 - 2020)
Љиљана Ђурић, Александра Беговић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2020. - Tm. 40, No. 1, p. 191–216

https://doi.org/10.18485/zivjez.2020.40.1.10
Detallado
11.
Два начина спровођења језичке образовне политике: одозго-на-доле и одоздо-на-горе; приказ једне студије случаја
Катарина Милосављевић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2020. - Tm. 40, No. 1, p. 217–234

https://doi.org/10.18485/zivjez.2020.40.1.11
Detallado
12.
Последње речи књижевних ликова (на материјалу стваралаштва Антона Павловича Чехова)
Олга Стојадиновић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2020. - Tm. 40, No. 1, p. 237–259

https://doi.org/10.18485/zivjez.2020.40.1.12
Detallado
13.
The Influence of Emotions and Current Mood on Modal Statement: A Corpus Analysis of the Dialogue in Henry James’s Daisy Miller
Jelena Štefan
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2020. - Tm. 40, No. 1, p. 261–276

https://doi.org/10.18485/zivjez.2020.40.1.13
Detallado
14.
Александар Солжењицин — беседа на Харварду
Александра Весић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2020. - Tm. 40, No. 1, p. 277–300

https://doi.org/10.18485/zivjez.2020.40.1.14
Detallado