/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 43 (2023), No. 1

Tm. 42 (2022), No. 1

Tm. 41 (2021), No. 1

Tm. 40 (2020), No. 1

Tm. 39 (2019), No. 1

Tm. 38 (2018), No. 1

Tm. 37 (2017), No. 1

Tm. 36 (2016), No. 1

Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, Tm. 36 (2016), No. 1


1.
Настанак и значење појма франкофоније
Aнa Вујовић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Tm. 36, No. 1, p. 21–39

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.1
Detallado
2.
Word Formation and Recurrent Patterns in Suffixes in Modern Greek
Martha Lampropoulou
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Tm. 36, No. 1, p. 43–62

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.2
Detallado
3.
Tipologija ličnih oglasa kao lingvističkih i kulturoloških kategorija
Nina Polovina, Tanja Dinić
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Tm. 36, No. 1, p. 63–83

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.3
Detallado
4.
Процес замене српског језика немачким: једно истраживање
Јулијана Вулетић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Tm. 36, No. 1, p. 85–115

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.4
Detallado
5.
Teorije usvajanja jezika: generativni ili emergentistički pristup
Slobodanka Gligorić
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Tm. 36, No. 1, p. 119–131

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.5
Detallado
6.
Elf - koncept i pedagoške implikacije
Vera Ošmjanski
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Tm. 36, No. 1, p. 133–147

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.6
Detallado
7.
Интеркултурно образовање и учење страних језика у предшколском узрасту
Јелена Вишацки
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Tm. 36, No. 1, p. 149–165

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.7
Detallado
8.
Француски као први страни језик у завршним годинама гимназије: уџбеници објављени у Србији од 1957. године до данас
Јелена Брајовић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Tm. 36, No. 1, p. 167–186

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.8
Detallado
9.
Сегментни и супрасегментни фонетски материјал у уџбеницима руског језика за основну школу
Јелена Гинић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Tm. 36, No. 1, p. 187–208

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.9
Detallado
10.
Синтаксичке особености научног стила у уџбеницима руског језика струке за хуманистички профил
Маријана Папрић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Tm. 36, No. 1, p. 209–222

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.10
Detallado
11.
Примена филма у настави шпанског као страног језика
Соња Хорњак
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Tm. 36, No. 1, p. 223–235

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.11
Detallado
12.
Неки теоријски приступи у настави страних језика подржаној рачунаром
Марина Ђукић Мирзајанц
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Tm. 36, No. 1, p. 237–256

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.12
Detallado
13.
Неохеленске студије данас - прилог историји учења грчког језика
Војкан Стојичић, Милена Јовановић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Tm. 36, No. 1, p. 257–283

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.13
Detallado