/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 5 (2019),

Tm. 4 (2018),

Tm. 3 (2017),

Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje = časopis za kulturo, znanost in izobraževanje, Tm. 4 (2018)


1.
Anita Mezetova — život posvećen umetnosti
Ljiljana Dubljević Vojkić
Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje = časopis za kulturo, znanost in izobraževanje, 2018. - Tm. 4, p. 23-51

https://doi.org/10.18485/slovenika.2018.4.1.1
Detallado
2.
Vida Matjan — „duša svega”, uspješna Slovenka u Crnoj Gori (Ljubljana, 1896 — Kotor, 1993)
Ervina Dabižinović
Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje = časopis za kulturo, znanost in izobraževanje, 2018. - Tm. 4, p. 53-80

https://doi.org/10.18485/slovenika.2018.4.1.2
Detallado
3.
Lidija Srebotnjak Prišić — profesionalni identitet intermedijske umetnice i profesorke
Sanja Kojić Mladenov
Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje = časopis za kulturo, znanost in izobraževanje, 2018. - Tm. 4, p. 81-92

https://doi.org/10.18485/slovenika.2018.4.1.3
Detallado
4.
Doprinos Jožeta Plečnika arhitekturi Beograda
Aleksandra Stamenković
Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje = časopis za kulturo, znanost in izobraževanje, 2018. - Tm. 4, p. 93-112

https://doi.org/10.18485/slovenika.2018.4.1.4
Detallado
5.
Neke autorske tendencije u savremenom slovenačkom filmu: nostalgija, kritika, angažman
Ivana Kronja
Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje = časopis za kulturo, znanost in izobraževanje, 2018. - Tm. 4, p. 113-138

https://doi.org/10.18485/slovenika.2018.4.1.5
Detallado
6.
Filmska glasba in zlata leta slovenskega filma (1)
Mitja Reichenberg
Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje = časopis za kulturo, znanost in izobraževanje, 2018. - Tm. 4, p. 139-160

https://doi.org/10.18485/slovenika.2018.4.1.6
Detallado
7.
Filmski mostovi Dragomirja Zupanca med Srbijo in Slovenijo
Naško Križnar
Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje = časopis za kulturo, znanost in izobraževanje, 2018. - Tm. 4, p. 161-185

https://doi.org/10.18485/slovenika.2018.4.1.7
Detallado
8.
„Na dobroti svet stoji”: izkušnje slovenskih izgnancev med II. svetovno vojno v okupirano Srbijo in nacistično Nemčijo
Marija Stanonik
Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje = časopis za kulturo, znanost in izobraževanje, 2018. - Tm. 4, p. 189-217

https://doi.org/10.18485/slovenika.2018.4.1.8
Detallado