/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 6 (2020),

Tm. 5 (2019),

Tm. 4 (2018),

Tm. 3 (2017),

Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje =
časopis za kulturo, znanost in izobraževanje

ISSN: 2466-555X

EISSN: 2466-2852