/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 9 (2023)

Tm. 8 (2022)

Tm. 7 (2021)

Tm. 6 (2020)

Tm. 5 (2019)

Tm. 4 (2018)

Tm. 3 (2017)

Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje =
časopis za kulturo, znanost in izobraževanje

ISSN: 2466-555X

EISSN: 2466-2852