/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tomo 3 (2017)

Tomo 4 (2018)

Tomo 5 (2019)

Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje =
časopis za kulturo, znanost in izobraževanje

ISSN: 2466-555X

EISSN: 2466-2852