/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 2022, No. 106

Tm. 2022, No. 105

Tm. 2021, No. 104

Tm. 2021, No. 103

Tm. 2020, No. 102

Tm. 2020, No. 101

Зборник Матице српске за историју, Tm. 2022 (2022), No. 106


1.
Балшићи и провансалска породица Бо (Baux)
прилог проучавању порекла зетске породице Балшић
Срђан Рудић
Зборник Матице српске за историју, 2022. - Tm. 2022, No. 106, p. 7–17

https://doi.org/10.18485/ms_zmsi.2022.106.1
Detallado
2.
Војводство Србија и Тамишки Банат ниje билo круновина
Василије Ђ. Крестић
Зборник Матице српске за историју, 2022. - Tm. 2022, No. 106, p. 19–23

https://doi.org/10.18485/ms_zmsi.2022.106.2
Detallado
3.
О студијама Јустина Поповића
Андреј Јефтић, Зорка Шљиванчанин
Зборник Матице српске за историју, 2022. - Tm. 2022, No. 106, p. 25–43

https://doi.org/10.18485/ms_zmsi.2022.106.3
Detallado
4.
Смртност жена на порођају у статистици морталитета Србије 1888–1910.
Александра Вулетић
Зборник Матице српске за историју, 2022. - Tm. 2022, No. 106, p. 45–60

https://doi.org/10.18485/ms_zmsi.2022.106.4
Detallado
5.
Емигрантска влада Краљевине Југославије и албанско питање (1941–1944)
Никола Станковић
Зборник Матице српске за историју, 2022. - Tm. 2022, No. 106, p. 61–79

https://doi.org/10.18485/ms_zmsi.2022.106.5
Detallado