/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 2022, No. 106

Tm. 2022, No. 105

Tm. 2021, No. 104

Tm. 2021, No. 103

Tm. 2020, No. 102

Tm. 2020, No. 101

Зборник Матице српске за историју, Tm. 2021 (2021), No. 104


1.
(Не)познати препис Душанова законика у Музеју Српске православне цркве у Београду
Ђорђе Бубало
Зборник Матице српске за историју, 2021. - Tm. 2021, No. 104, p. 9–29

https://doi.org/10.18485/ms_zmsi.2021.104.1
Detallado
2.
Мотиви владике Симеона Вратање за склапање Марчанске уније
Жељко Малешевић
Зборник Матице српске за историју, 2021. - Tm. 2021, No. 104, p. 31–49

https://doi.org/10.18485/ms_zmsi.2021.104.2
Detallado
3.
Именовања пећких патријараха (1691–1766)
Небојша С. Шулетић
Зборник Матице српске за историју, 2021. - Tm. 2021, No. 104, p. 51–71

https://doi.org/10.18485/ms_zmsi.2021.104.3
Detallado
4.
Поезија уставобранитељског периода
Станиша Војиновић
Зборник Матице српске за историју, 2021. - Tm. 2021, No. 104, p. 73–105

https://doi.org/10.18485/ms_zmsi.2021.104.4
Detallado
5.
Један поглед на савез Српске Војводовине и Троједне краљевине 1848‒1849. године
Љубомирка Кркљуш
Зборник Матице српске за историју, 2021. - Tm. 2021, No. 104, p. 107–134

https://doi.org/10.18485/ms_zmsi.2021.104.5
Detallado
6.
Евген Думча градоначелник Сентандреје и добротвор Српског привредног друштва „Привредник”
Петар В. Крестић
Зборник Матице српске за историју, 2021. - Tm. 2021, No. 104, p. 135–139

https://doi.org/10.18485/ms_zmsi.2021.104.6
Detallado
7.
Развој валутних прилика у Краљевини Србији (1884–1914)
Соња Јерковић
Зборник Матице српске за историју, 2021. - Tm. 2021, No. 104, p. 141–155

https://doi.org/10.18485/ms_zmsi.2021.104.7
Detallado
8.
„Шпанска смрт” у Великој Кикинди (1918–1920)
последице прве пандемије 20. века
Срђан Сивчев
Зборник Матице српске за историју, 2021. - Tm. 2021, No. 104, p. 157–164

https://doi.org/10.18485/ms_zmsi.2021.104.8
Detallado