/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 10 (2020), No. 10

Tm. 9 (2019), No. 9

Tm. 8 (2018), No. 8

Tm. 7 (2017), No. 7

Tm. 6 (2016), No. 6

Tm. 5 (2015), No. 5

Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, Tm. 7 (2017), No. 7


1.
Искуство рата у прози Смиље Ђаковић
Јелена Милинковић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2017. - Tm. 7, No. 7.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.1
Detallado
2.
Протоавангардни програм Јелице Беловић Бернаджиковске
Жарка Свирчев
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2017. - Tm. 7, No. 7.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.2
Detallado
3.
Јелица Беловић Бернаджиковска о „духу народном’’
Јасмина Катински
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2017. - Tm. 7, No. 7.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.3
Detallado
4.
Turkish in Cyrillic: Deep Transgression in Jelena Dimitrijević’s Writings
Biljana Dojčinović, Magdalena Koch
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2017. - Tm. 7, No. 7.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.4
Detallado
5.
Јелена Димитријевић и женска друштва
Јасмина Милановић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2017. - Tm. 7, No. 7.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.5
Detallado
6.
Роман „Нове’’ Јелене Ј. Димитријевић у контексту књижевних награда
Марија Булатовић, Вишња Крстић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2017. - Tm. 7, No. 7.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.6
Detallado
7.
Фатма Алије и рађање турског књиженства
Мирјана Маринковић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2017. - Tm. 7, No. 7.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.7
Detallado
8.
Женски активизам и женско стваралаштво – стратегије преживљавања у роману „Равнотежа’’ и часопису „ProFemina’’ ауторке и уреднице Светлане Слапшак
Јелена Лалатовић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2017. - Tm. 7, No. 7.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.8
Detallado
9.
Unpacking Silence and Distortion: Mapping Misogyny in Serbia
Marina Hughson
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2017. - Tm. 7, No. 7.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.9
Detallado
10.
Родни стереотипи у уџбеницима за шпански као страни језик за адолесценте и младе у образовном систему Србије
Милица Ђуричић Гњатовић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2017. - Tm. 7, No. 7.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.10
Detallado
11.
Лиза Марић Крижанић
лепота и осећајност
Mилуника Mитровић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2017. - Tm. 7, No. 7.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.11
Detallado
12.
Библиографија часописа „Женски свет: лист добротворних задруга Српкиња’’
IV део (1899-1903)
Гордана Ђоковић, Драгана Грујић, Марина Милошевић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2017. - Tm. 7, No. 7.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.12
Detallado
13.
Библиографија чланака из серијских публикација о српским музичаркама
у периоду од 1825. до 1914. године
Маријана Дујовић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2017. - Tm. 7, No. 7.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.13
Detallado