/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 10 (2020), No. 10

Tm. 9 (2019), No. 9

Tm. 8 (2018), No. 8

Tm. 7 (2017), No. 7

Tm. 6 (2016), No. 6

Tm. 5 (2015), No. 5

Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, Tm. 6 (2016), No. 6


1.
Субјект који пише и субјект који се конструише у српској женској поезији након 1970.
Дубравка Ђурић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Tm. 6, No. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.1
Detallado
2.
Метафизичко залеђе у збирци Десанке Максимовић „Тражим помиловање”
Славко Петаковић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Tm. 6, No. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.2
Detallado
3.
Културни модели мушко-женских интеракција у народној лирској љубавној поезији
Ања Прентић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Tm. 6, No. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.3
Detallado
4.
Postmoderno tijelo kao izvor patnje u stvaralaštvu najmlađih hrvatskih dramskih spisateljica
Gabriela Abrasowicz
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Tm. 6, No. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.4
Detallado
5.
Метајезик ишчашеног жанра
постдрамски текст Милене Марковић
Вера Копицл
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Tm. 6, No. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.5
Detallado
6.
Predodžbe o ženskim identitetima u filmovima Jasmile Žbanić i Aide Begić
Renate Hansen-Kokoruš
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Tm. 6, No. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.6
Detallado
7.
Жене у служби нације и војске (1875–1918)
Светлана Стефановић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Tm. 6, No. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.7
Detallado
8.
“There were banquets and parties every day”: the importance of British female circles for the Serbian Enlightenment
Persida Lazarević di Giacomo
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Tm. 6, No. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.8
Detallado
9.
Дора Марсден и „The Freewoman”: уређивачка политика и идејни плурализам
Ана Коларић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Tm. 6, No. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.9
Detallado
10.
The Genealogy of the 20th Century South Slavonic Novel: Zofka Kveder and Julka Chlapec-Djordjević
Alenka Jansterle-Doležal
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Tm. 6, No. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.10
Detallado
11.
Аутобиографски аспекти у прози Милице Јанковић
Владимир Ђурић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Tm. 6, No. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.11
Detallado
12.
Метаморфоза као конститутивно начело женских идентитета у прози Бобе Благојевић
Татјана Јовановић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Tm. 6, No. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.12
Detallado
13.
Жaнрoвскa и нaрaтoлoшкa aнaлизa рoмaнa „Лeтo кaдa сaм нaучилa дa лeтим” Jaсминкe Пeтрoвић
Сaњa Судaр
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Tm. 6, No. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.13
Detallado