/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 67 (2020), No. 2

Tm. 67 (2020), No. 1

Tm. 66 (2019), No. 2

Tm. 66 (2019), No. 1

Tm. 65 (2018), No. 3-4

Tm. 65 (2018), No. 1-2

Tm. 64 (2017), No. 3-4

Tm. 64 (2017), No. 1-2

Tm. 63 (2016), No. 3-4

Књижевност и језик, Tm. 64 (2017), No. 3-4


1.
Модели стилизације комичних јунака у дубровачком барокном песништву
Славко В. Петаковић
Књижевност и језик, 2017. - Tm. 64, No. 3-4, p. 309-321

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.1
Detallado
2.
Језичке баријере у перцепцији дела средњовековне књижевности
Гордана Р. Штасни
Књижевност и језик, 2017. - Tm. 64, No. 3-4, p. 323-336

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.2
Detallado
3.
Квалификатор мн. Ø у „Pечнику српскога језика’’
(лексикографски осврт)
Весна С. Николић
Књижевност и језик, 2017. - Tm. 64, No. 3-4, p. 337-353

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.3
Detallado
4.
Ономатопеја у токовима модернизације књижевнoсти 20. века
Мина М. Ђурић
Књижевност и језик, 2017. - Tm. 64, No. 3-4, p. 355-368

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.4
Detallado
5.
Наука о српском језику и српски језик у школи
Радоје Д. Симић
Књижевност и језик, 2017. - Tm. 64, No. 3-4, p. 369-381

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.5
Detallado
6.
Познавање помоћних интерпункцијских знакова код студената
Вељко Ж. Брборић, Слободан Б. Новокмет
Књижевност и језик, 2017. - Tm. 64, No. 3-4, p. 383-394

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.6
Detallado
7.
Наративно-исповедна раван Исидориних „Сапутника’’ и Андрићевих „Знакова поред пута’’
Снежана С. Башчаревић
Књижевност и језик, 2017. - Tm. 64, No. 3-4, p. 395-407

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.7
Detallado
8.
Прототипичне градивне именице
Дина П. Томић Анић
Књижевност и језик, 2017. - Tm. 64, No. 3-4, p. 409-424

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.8
Detallado
9.
Како смо се то живи појели?
о изразу „појести се (изјести се) жив”
Катарина В. Беговић
Књижевност и језик, 2017. - Tm. 64, No. 3-4, p. 425-439

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.9
Detallado
10.
Поливалентност лексема „простор’’ и „време’’ у роману „Ереб’’ Урсуле Познански
Мирјана М. Стакић
Књижевност и језик, 2017. - Tm. 64, No. 3-4, p. 441-448

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.10
Detallado
11.
Брак у „Xиперборејцима’’ Милоша Црњанског
Александра С. Секулић
Књижевност и језик, 2017. - Tm. 64, No. 3-4, p. 449-458

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.11
Detallado
12.
Време и простор у приповеци„Буре’’ Исидоре Секулић
једна могућа интерпретација
Валентина В. Хамовић
Књижевност и језик, 2017. - Tm. 64, No. 3-4, p. 459-468

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.12
Detallado
13.
Корелација наставе књижевности и ликовног васпитања
на примеру епохе реализма
Кристина З. Радомировић, Милан Д. Вурдеља
Књижевност и језик, 2017. - Tm. 64, No. 3-4, p. 469-482

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.13
Detallado
14.
Викидахије
(обрада народне епске песме „Почетак буне против дахија’’ на Википедији)
Анђелка М. Миладиновић
Књижевност и језик, 2017. - Tm. 64, No. 3-4, p. 483-492

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.14
Detallado
15.
Библиографија радова о Милутину Бојићу
Гордана Ј. Ђоковић
Књижевност и језик, 2017. - Tm. 64, No. 3-4, p. 519-530

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.15
Detallado