/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 74 (2023), No. 1188

Tm. 74 (2023), No. 1187

Tm. 73 (2022), No. 1186

Tm. 73 (2022), No. 1185

Tm. 73 (2022), No. 1184

Tm. 72 (2021), No. 1183

Tm. 72 (2021), No. 1182

Tm. 72 (2021), No. 1181

Tm. 71 (2020), No. 1179-80

Међународна политика, Tm. 74 (2023), No. 1187


1.
Историјска рефлексија о локусу глобалне безбедности — оживљавање Индо-Пацифика
Ивона Лађевац, Ненад Стекић
Међународна политика, 2023. - Tm. 74, No. 1187, p. 7–28

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2023.74.1187.1
Detallado
2.
Кинеско-индијски односи — постоји ли безбедносна дилема?
Александар Богићевић
Међународна политика, 2023. - Tm. 74, No. 1187, p. 29–57

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2023.74.1187.2
Detallado
3.
Војна сарадња Србије и Русије — стање и перспективе
Небојша Вуковић
Међународна политика, 2023. - Tm. 74, No. 1187, p. 59–80

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2023.74.1187.3
Detallado
4.
Спољнополитичко позиционирање Републике Албаније према Сједињеним Америчким Државама и њихови билатерални односи од 2013. до 2022. године
Стефан Бошковић
Међународна политика, 2023. - Tm. 74, No. 1187, p. 81–105

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2023.74.1187.4
Detallado
5.
Eco-Efficiency and Sustainable Agricultural Development in Central and Southeast Europe
Aleksandra Tošović-Stevanović, Sanja Jelisavac Trošić, Vladimir Ristanović
Међународна политика, 2023. - Tm. 74, No. 1187, p. 107–132

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2023.74.1187.5
Detallado
6.
Иницијатива Отворени Балкан: могућност економске и политичке интеграције без безбедносне компоненте
Митко Арнаудов, Милица Ћурчић
Међународна политика, 2023. - Tm. 74, No. 1187, p. 133–159

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2023.74.1187.6
Detallado
7.
Тридесет година Организације за црноморску економску сарадњу
Братислав Ђорђевић
Међународна политика, 2023. - Tm. 74, No. 1187, p. 161–176

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2023.74.1187.7
Detallado
8.
Место лузофоних земаља у спољној политици Португалије
Рајко Петровић
Међународна политика, 2023. - Tm. 74, No. 1187, p. 177–194

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2023.74.1187.8
Detallado
9.
Европске интеграције као ограничавајући чинилац у стратешком развоју Турске
Милица Ралевић
Међународна политика, 2023. - Tm. 74, No. 1187, p. 195–213

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2023.74.1187.9
Detallado