/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 74 (2023), No. 1188

Tm. 74 (2023), No. 1187

Tm. 73 (2022), No. 1186

Tm. 73 (2022), No. 1185

Tm. 73 (2022), No. 1184

Tm. 72 (2021), No. 1183

Tm. 72 (2021), No. 1182

Tm. 72 (2021), No. 1181

Tm. 71 (2020), No. 1179-80

Међународна политика, Tm. 73 (2022), No. 1184


1.
Безбедност воде као чинилац еколошке безбедности и елемент сукоба у региону Блиског истока и Северне Африке
Богдан Стојановић, Ненад Спасојевић
Међународна политика, 2022. - Tm. 73, No. 1184, p. 7–32

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2022.73.1184.1
Detallado
2.
Будућност односа Европске уније и Народне Републике Кине – могући сценарији –
Невена Станковић
Међународна политика, 2022. - Tm. 73, No. 1184, p. 33–60

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2022.73.1184.2
Detallado
3.
Регионалне безбедносне иницијативе и НАТО и ЕУ безбедносни концепти — случај држава Западног Балкана
Мирјана Б. Миленковић
Међународна политика, 2022. - Tm. 73, No. 1184, p. 61–91

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2022.73.1184.3
Detallado
4.
Економске интеграције на Западном Балкану — припрема за чланство у ЕУ или замена за чланство?
Сава Митровић
Међународна политика, 2022. - Tm. 73, No. 1184, p. 93–115

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2022.73.1184.4
Detallado
5.
Развојни ефекти „Инвестиционог оквира за Западни Балкан”
Наташа Станојевић
Међународна политика, 2022. - Tm. 73, No. 1184, p. 117–146

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2022.73.1184.5
Detallado
6.
Влашко-румунско питање и спољнополитички односи Републике Србије и Републике Румуније
Нада М. Радушки
Међународна политика, 2022. - Tm. 73, No. 1184, p. 147–169

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2022.73.1184.6
Detallado
7.
Историјске детерминанте Закавказја: студија случаја Азербејџана
Мира Шоровић, Зоран Дабетић
Међународна политика, 2022. - Tm. 73, No. 1184, p. 171–204

https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2022.73.1184.7
Detallado