/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 2023, No. 44

Tm. 2023, No. 43

Tm. 2022, No. posebno izdanje

Tm. 2022, No. 42

Tm. 2022, No. 41

Tm. 2021, No. 40

Tm. 2021, No. 39

Зборник радова Факултета драмских уметности, Tm. 2023 (2023), No. 43


1.
Televizyon diziler — žanr i recepcija turskih serija
Aleksandra Milovanović
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2023. - Tm. 2023, No. 43, p. 11–23

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2023.43.1
Detallado
2.
Human as Animal: The Films of Dušan Makavejev and Shohei Imamura
Vesi Vuković
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2023. - Tm. 2023, No. 43, p. 25–42

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2023.43.2
Detallado
3.
Filmska komedija i društvena kritika: Čaplin
Aleksandar S. Janković, Nikola Božilović
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2023. - Tm. 2023, No. 43, p. 43–58

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2023.43.3
Detallado
4.
Le roman de Fiodor Dostoïevski «L’Idiot» au cinéma français
Nadezda Kh. Orlova
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2023. - Tm. 2023, No. 43, p. 59–73

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2023.43.4
Detallado
5.
Трансмедијално приповедање Мајстора и Маргарите: случај Петровић
Ивана Раловић
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2023. - Tm. 2023, No. 43, p. 75–95

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2023.43.5
Detallado
6.
Шекспир објашњава Кућу од карата: британска и америчка серија као апропријације Ричарда III и Макбета
Огњен Обрадовић
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2023. - Tm. 2023, No. 43, p. 97–113

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2023.43.6
Detallado
7.
Зашто транзициона културна политика Србијe није заснована на стратегији развоја
Весна Ђукић, Ана Пешикан
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2023. - Tm. 2023, No. 43, p. 117–134

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2023.43.7
Detallado
8.
Mediji i budućnost: pametni gradovi, ljudi i zajednice
Divna Vuksanović
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2023. - Tm. 2023, No. 43, p. 135–148

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2023.43.8
Detallado
9.
Датаизам као нова религиозност
Милан Вучковић
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2023. - Tm. 2023, No. 43, p. 149–163

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2023.43.9
Detallado
10.
Ка имагологији позоришта
(Светозар Рапајић, Постколонијалне студије: оријентализам у музичком позоришту, Београд: Факултет драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, 2022)

Немања Савковић
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2023. - Tm. 2023, No. 43, p. 167–174

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2023.43.10
Detallado
11.
Investigating the Global Reach and Limits of Balkan Film, TV and Audiovisual Media’s “Soft Power”
(Nevena Daković, Aleksandra Milovanović (eds.), Soft Power of the Balkan Screens, Belgrade: Faculty of Dramatic Arts, Institute for Theatre, Film, Radio and Television, 2022)

Ana Grgić
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2023. - Tm. 2023, No. 43, p. 175–180

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2023.43.11
Detallado
12.
Сећањем против заборава: културне политике и национални идентитет
(Весна Ђукић, Памћење као отпор забораву. Кратка студија политике очувања српског културног идентитета, Београд, Нови Сад: Факултет драмских уметности Институт за позориште, филм, радио и телевизију и Матица српска, 2022)

Александра Колаковић
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2023. - Tm. 2023, No. 43, p. 181–184

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2023.43.12
Detallado