/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 2023, No. 44

Tm. 2023, No. 43

Tm. 2022, No. posebno izdanje

Tm. 2022, No. 42

Tm. 2022, No. 41

Tm. 2021, No. 40

Tm. 2021, No. 39

Зборник радова Факултета драмских уметности, Tm. 2022 (2022), No. 41


1.
Kaspar Petera Handkea — ponovno rađanje dramskog u vremenu posthumanizma
Marina Milivojević Mađarev
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2022. - Tm. 2022, No. 41, p. 11–28

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2022.41.1
Detallado
2.
Bistrenje zaostavštine
(digitalizacija srpskih filmskih klasika „VIP/A1 Kinoteka” 2017–2020)

Aleksandar S. Janković
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2022. - Tm. 2022, No. 41, p. 31–42

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2022.41.2
Detallado
3.
Kako pripovedati Holokaust (na filmu)? Od istorije do komunikacije
Vera Mevorah
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2022. - Tm. 2022, No. 41, p. 43–58

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2022.41.3
Detallado
4.
Transmedijska iskustva autora u funkciji kreiranja identiteta Radija Studio B
Mirjana Nikolić, Una Ćirić
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2022. - Tm. 2022, No. 41, p. 61–75

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2022.41.4
Detallado
5.
Mediji i ubeđivanje
Dejana Prnjat, Filip Dukanić
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2022. - Tm. 2022, No. 41, p. 77–90

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2022.41.5
Detallado
6.
Uloga tehnologije u zaštiti i dostupnosti kulturnog nasljeđa Republike Srpske
Natalija Trivić
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2022. - Tm. 2022, No. 41, p. 91–106

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2022.41.6
Detallado
7.
A View of Creative Ambiances of Daniil Kharms and Oberiu
Marija Ćirić
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2022. - Tm. 2022, No. 41, p. 107–122

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2022.41.7
Detallado
8.
Questioning the Timing of Student Evaluations: BA Arts Management Modules
Aleksandar Brkić
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2022. - Tm. 2022, No. 41, p. 123–135

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2022.41.8
Detallado
9.
Kulturna politika i nove uređivačke prakse — stereotipi o ženama u srpskim narodnim bajkama
Snežana Libong Ngai
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2022. - Tm. 2022, No. 41, p. 137–153

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2022.41.9
Detallado
10.
Актуелност драмског дела Александра Поповића
(Дејан Петковић, Постдрамско у поетици Александра Поповића, Нови Сад: Стеријино позорје, 2021)

Љиљана Пешикан Љуштановић
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2022. - Tm. 2022, No. 41, p. 157–160

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2022.41.10
Detallado
11.
Joca Savić, od slave do (ne)zaborava
(Dušan Rnjak, Joca Savić – čovek kome se klanjala Evropa, Pozorišni muzej Vojvodine, Novi Sad, 2021)

Milan Mađarev
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2022. - Tm. 2022, No. 41, p. 161–165

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2022.41.11
Detallado
12.
Kultura, umetnost i mediji u eri digitalizacije — izazovi i perspektive
(Milena Dragićević Šešić i Tatjana Nikolić /ur./, Digitalni horizonti kulture, umetnosti i medija, Beograd: Institut za pozorište, film, radio i televiziju; Fakultet dramskih umetnosti; Clio, 2021)

Zorica Čanadanović
Зборник радова Факултета драмских уметности, 2022. - Tm. 2022, No. 41, p. 167–172

https://doi.org/10.18485/fdu_zr.2022.41.12
Detallado