/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Tomos:

Tm. 1 (2015), »

Tm. 2 (2015), »

• Metadatos del libro
• Contenido

Дигитална хуманистика, Tm. 2 (2015)

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2

1.
Дигитализација и нова парадигма модернизације
Љиљана Марковић
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 2, p. 13-23

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch1
Detallado
2.
Comunicazione e sviluppo: per una nuova determinazione semantica
Roberto Veraldi
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 2, p. 25-34

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch2
Detallado
3.
РТС - од дневне информације до Web sajta и програмског архива
Наталија Синановић
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 2, p. 35-46

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch3
Detallado
4.
Употреба мобилних телефона у настави Српског језика и књижевности
Наташа П. Кљајић
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 2, p. 47-62

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch4
Detallado
5.
Дигитална естетика блога и сајта
Наташа Миљановић
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 2, p. 63-73

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch5
Detallado
6.
Upotreba digitalnih medija u službi obrazovanja
Nemanja Rašić
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 2, p. 75-87

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch6
Detallado
7.
Друштвене мреже у служби књижевности и културе
Мирјана Чутовић, Сара Савчић
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 2, p. 89-97

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch7
Detallado
8.
Дигитална фотографија у настави правописа
Саша С. Чорболоковић
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 2, p. 99-110

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch8
Detallado
9.
Дигитални медији и књижевност: књижевни класици на друштвеним мрежама
Маја Радонић
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 2, p. 111-125

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch9
Detallado
10.
Medijska pismenost: funkcionalna (ne)povezanost ekranske kulture i školskih kurikuluma
Aleksandra Milovanović
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 2, p. 127-142

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch10
Detallado
11.
Дигитализација и стандардизација цитирања
Весна Арсић, Бранка Драгосавац
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 2, p. 143-158

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch11
Detallado
12.
Друштвене мреже у настави Српског језика у области правописа
Цица З. Бацић
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 2, p. 159-181

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch12
Detallado
13.
Дигитализација и презентација културног и научног наслеђа архивске збирке Јоце Вујића: дуг пут ка обезбеђивању доступности
Татјана Брзуловић Станисављевић
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 2, p. 183-197

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch13
Detallado
14.
Turingov problem: jezičke tehnologije i lingvistička epistemologija
Đorđe Božović
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 2, p. 199-206

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch14
Detallado
15.
Информационо-комуникационе технологије и целоживотно учење
Драгана Љубисављевић
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 2, p. 207-218

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch15
Detallado
16.
Flipped Learning and Learner Autonomy
Hacer Nilay Suludere
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 2, p. 219-229

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch16
Detallado
17.
Načini poboljšanja nastave pomoću digitalnih humanističkih nauka
Ivana Prokic
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 2, p. 231-237

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch17
Detallado
18.
Вејст букс [Waste Books]
(хипертекст у контексту културног памћења у роману „Ми, избрисани” Слободана Владушића)
Милош Јоцић
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 2, p. 239-258

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch18
Detallado
19.
Савремена српска књижевност и библиотеке у дигиталном коду
Наташа Булатовић
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 2, p. 259-277

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch19
Detallado
20.
Омладинска периодика у дигитално доба
Радмила Тасић
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 2, p. 279-283

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch20
Detallado
21.
Неки проблеми локализације софтвера на арапски
Ивана Мали
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 2, p. 285-296

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch21
Detallado
22.
Дигитални интерактивни анимирани генератор емоционалних стања
Милан Д. Ђурић
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 2, p. 297-326

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch22
Detallado
23.
Power Point projekti u engleskom za elektrotehniku i softversko inženjerstvo
Miloš D. Đurić
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 2, p. 327-343

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch23
Detallado
24.
Digitalna humanistika protiv rasizma - uloga bloga u romanu „Amerikana”
Kristina Vištica
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 2, p. 345-357

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch24
Detallado