/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Tomos:

Tm. 1 (2015), »

• Metadatos del libro
• Contenido

Tm. 2 (2015), »

Дигитална хуманистика, Tm. 1 (2015)

https://doi.org/10.18485/dh.2015.1

1.
Хуманистика, интердисциплинарност и производња знања у дигиталном добу
Љиљана Рогач Мијатовић
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 1, p. 13-23

https://doi.org/10.18485/dh.2015.1.ch1
Detallado
2.
Nastanak i razvoj višemedijske i digitalne umetnosti u Japanu
Marko Grubačić, Ljiljana Marković
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 1, p. 25-47

https://doi.org/10.18485/dh.2015.1.ch2
Detallado
3.
Tradicija i inovacija - dve strane digitalne humanistike
Vesna Polovina
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 1, p. 49-57

https://doi.org/10.18485/dh.2015.1.ch3
Detallado
4.
Институције културе у ери дигиталне хуманистике
Снежана Ненезић
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 1, p. 59-70

https://doi.org/10.18485/dh.2015.1.ch4
Detallado
5.
Манифести дигиталне хуманистике
Александра Вранеш
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 1, p. 71-78

https://doi.org/10.18485/dh.2015.1.ch5
Detallado
6.
Дигитална музикологија
Александар Васић
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 1, p. 79-94

https://doi.org/10.18485/dh.2015.1.ch6
Detallado
7.
Модел групне расподеле рада у дигиталној хуманистици
Јелена Митровић
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 1, p. 95-104

https://doi.org/10.18485/dh.2015.1.ch7
Detallado
8.
Дигитална естетика уметничког правца нет.арт
Ивана Ћирић
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 1, p. 105-114

https://doi.org/10.18485/dh.2015.1.ch8
Detallado
9.
Драмска баштина Народног позоришта у Београду у ери дигиталне хуманистике
Ивана Раловић
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 1, p. 115-125

https://doi.org/10.18485/dh.2015.1.ch9
Detallado
10.
Дигитална хуманистика и њена примена у Oдељењу за уметничку документацију Музеја савремене уметности у Београду
Катарина Крстић, Оливера Настић
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 1, p. 127-140

https://doi.org/10.18485/dh.2015.1.ch10
Detallado
11.
Дигиталне библиотеке - библиотеке будућности
Оја Кринуловић, Миле Стијеповић
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 1, p. 141-150

https://doi.org/10.18485/dh.2015.1.ch11
Detallado
12.
Библиотеке и Википедија заједно на вебу: слободно знање за све
Александра Поповић, Милица Шевкушић, Ђорђе Стакић
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 1, p. 151-161

https://doi.org/10.18485/dh.2015.1.ch12
Detallado
13.
Библиотеке и дигитална хуманистика: међусобни утицаји и перспектива
Наташа Васиљевић, Вука Јеремић
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 1, p. 163-180

https://doi.org/10.18485/dh.2015.1.ch13
Detallado
14.
Улога савремених библиотека у управљању знањем
Биљана Пајић
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 1, p. 181-198

https://doi.org/10.18485/dh.2015.1.ch14
Detallado
15.
Реконструисање душе културног добра и нашег доживљаја наслеђа у процесу дигиталног трезорирања
Јадранка Божић
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 1, p. 199-210

https://doi.org/10.18485/dh.2015.1.ch15
Detallado
16.
Дигиталне специјалне библиотеке научноистраживачких института и њихово укључивање у савремене информационе токове
Јелена Добриловић Драговић
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 1, p. 211-217

https://doi.org/10.18485/dh.2015.1.ch16
Detallado
17.
Рај за књигохоличаре: www.goodreads.com
Кристијан Е. Векоњ
Дигитална хуманистика, 2015. - Tm. 1, p. 219-229

https://doi.org/10.18485/dh.2015.1.ch17
Detallado