/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 49/3 (2020), »

Tm. 49/2 (2020), »

Tm. 49/1 (2020), »

Tm. 48/3 (2019), »

Tm. 48/2 (2019), »

• Metadatos del libro
• Contenido

Tm. 48/1 (2019), »

Tm. 48 (2018), »

Tm. 47/3 (2018), »

Tm. 47/2 (2018), »

Tm. 47/1 (2018), »

Tm. 46/3 (2017), »

Tm. 46/2 (2017), »

Tm. 46/1 (2017), »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Tm. 48/2 (2019)

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2

1.
Павле Поповић о усменој прози
Снежана Д. Самарџија
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Tm. 48/2, p. 5-18

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch1
Detallado
2.
Варијације биографског приступа и питање жанра у савременој српској прози
Vesna P. Cidilko
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Tm. 48/2, p. 19-29

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch2
Detallado
3.
Павле Поповић као његошолог
(Увод. Фрагменти 1–3)
Радмило Н. Маројевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Tm. 48/2, p. 31-43

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch3
Detallado
4.
Поповићеви погледи и импресије о Његошевом језику у монографији О Горском вијенцу
Миодраг В. Јовановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Tm. 48/2, p. 45-54

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch4
Detallado
5.
Приступ Павла Поповића Његошевом Горском вијенцу и позитивизам
Горан М. Радоњић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Tm. 48/2, p. 55-64

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch5
Detallado
6.
(Не)написана биографија Петра II Петровића Његоша Павла Поповића
Тамара М. Љујић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Tm. 48/2, p. 65-73

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch6
Detallado
7.
Павле Поповић o Змају
Зорица П. Хаџић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Tm. 48/2, p. 75-84

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch7
Detallado
8.
Фолклор на страницама Прилога за књижевност језик, историју и фолклор између два светска рата
Данијела Р. Петковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Tm. 48/2, p. 85-100

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch8
Detallado
9.
Приче о сновима: проблеми, могућности и перспективе проучавања
Смиљана Ж. Ђорђевић Белић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Tm. 48/2, p. 101-110

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch9
Detallado
10.
Славистичка проучавања генезе српског епског десетерца
(трагом Павла Поповића)
Драгољуб Ж. Перић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Tm. 48/2, p. 111-120

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch10
Detallado
11.
Допринос Павла Поповића проучавању дубровачке ренесансне трагедије
Гордана С. Покрајац
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Tm. 48/2, p. 121-132

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch11
Detallado
12.
Павле Поповић и „нова дубровачка плејада”
Ирена П. Арсић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Tm. 48/2, p. 133-140

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch12
Detallado
13.
Прва деценија рада Павла Поповића (1894–1904): од критике до проучавања књижевности
Ненад В. Николић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Tm. 48/2, p. 141-150

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch13
Detallado
14.
Павле Поповић о књижевности српске модерне
Предраг Ж. Петровић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Tm. 48/2, p. 151-159

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch14
Detallado
15.
Театролошка димензија у расправама о драми и позоришту Павла Поповића
Миливоје В. Млађеновић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Tm. 48/2, p. 161-168

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch15
Detallado
16.
Однос између Југословенске књижевности Павла Поповића и Југославенске књижевности Антуна Барца
Славко В. Петаковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Tm. 48/2, p. 169-178

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch16
Detallado
17.
Периодизације српске и југословенске књижевности Павла Поповића с обзиром на одређење старе српске књижевности
Миодраг Б. Лома
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Tm. 48/2, p. 179-190

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch17
Detallado
18.
Концепција југословенске књижевности Павла Поповића
Станислава М. Бараћ
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Tm. 48/2, p. 191-201

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch18
Detallado
19.
Позитивистички приступ Павла Поповића Песмама Јелене Димитријевић
Снежана С. Башчаревић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Tm. 48/2, p. 203-212

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch19
Detallado
20.
Павле Поповић и Јелена Димитријевић: концепција целине Јелениних прича о Нишу
Милунка Митић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Tm. 48/2, p. 213-223

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch20
Detallado