/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 49/3 (2020), »

Tm. 49/2 (2020), »

Tm. 49/1 (2020), »

Tm. 48/3 (2019), »

Tm. 48/2 (2019), »

Tm. 48/1 (2019), »

Tm. 48 (2018), »

Tm. 47/3 (2018), »

• Metadatos del libro
• Contenido

Tm. 47/2 (2018), »

Tm. 47/1 (2018), »

Tm. 46/3 (2017), »

Tm. 46/2 (2017), »

Tm. 46/1 (2017), »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Tm. 47/3 (2018)

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3

1.
Обележје „короналност” у српском језику
Ана С. Батас
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Tm. 47/3, p. 5-19

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3.ch1
Detallado
2.
Храна из нежељене поште
(анатомија језика брзе хране)
Душко М. Витас
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Tm. 47/3, p. 21-35

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3.ch2
Detallado
3.
Етнолингвистичке карактеристике неких хрононима пролећног обредног циклуса
Снежана П. Вучковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Tm. 47/3, p. 37-50

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3.ch3
Detallado
4.
Учење А. Белића и београдске лингвистичке школе о значењу и употреби глаголских временских облика
Јелена Р. Јовановић Симић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Tm. 47/3, p. 51-67

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3.ch4
Detallado
5.
О знаковима у правопису (2): реченични знакови
Душка Б. Кликовац
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Tm. 47/3, p. 69-85

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3.ch5
Detallado
6.
Лексички архаизмоиди тј. псеудоархаизми у савременом српском језику
Александар М. Милановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Tm. 47/3, p. 87-101

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3.ch6
Detallado
7.
Изградња специјалних корпуса савременог српског језика на примеру корпуса из области рударства
Милош В. Утвић, Иван М. Обрадовић, Ранка М. Станковић, Александра Ђ. Томашевић, Биљана Ђ. Лазић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Tm. 47/3, p. 103-118

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3.ch7
Detallado
8.
Шта су то безлични глаголи?
Балша Н. Стипчевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Tm. 47/3, p. 119-130

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3.ch8
Detallado
9.
Однос преформулације и његова обележја
Јован М. Чудомировић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Tm. 47/3, p. 131-154

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3.ch9
Detallado
10.
Квантитативни преглед језика кратких порука
Бранислава Б. Шандрих, Душко М. Витас
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Tm. 47/3, p. 155-165

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3.ch10
Detallado