/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Antologías (2019)

Metadatos del libro

Contenido

Књижевност у преводу (2019)

https://doi.org/10.18485/ai_knjiz_u_prevodu.2019

1.
Прилог критици чистог превода
Слободан Грубачић
Књижевност у преводу, 2019, p. 7-87

https://doi.org/10.18485/ai_knjiz_u_prevodu.2019.ch1
Detallado
2.
Један пример вредновања књижевности у преводу: Omer Pasha Latas: Marshal to the Sultan
Мирјана Даничић, Сандра Јосиповић
Књижевност у преводу, 2019, p. 89-110

https://doi.org/10.18485/ai_knjiz_u_prevodu.2019.ch2
Detallado
3.
Осам савремених америчких пјесника — лексичка и синтаксичка одступања у преводу
Огњен М. Куртеш
Књижевност у преводу, 2019, p. 111-122

https://doi.org/10.18485/ai_knjiz_u_prevodu.2019.ch3
Detallado
4.
Превод романа Лавр Ј. Водоласкина на српски језик
Драгана Керкез, Бојана Сабо
Књижевност у преводу, 2019, p. 123-140

https://doi.org/10.18485/ai_knjiz_u_prevodu.2019.ch4
Detallado
5.
Превођење поезије Десанке Максимовић са српског на енглески језик
Милош Д. Ђурић
Књижевност у преводу, 2019, p. 141-173

https://doi.org/10.18485/ai_knjiz_u_prevodu.2019.ch5
Detallado
6.
Будущего нет
о прозе Евгения Водолазкина
Павел Басинский
Књижевност у преводу, 2019, p. 175-186

https://doi.org/10.18485/ai_knjiz_u_prevodu.2019.ch6
Detallado