/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Antologías (2018)

Metadatos del libro

Contenido

Културни преплети (2018)

https://doi.org/10.18485/kud_kp.2018

1.
Политичке идеологије као световне религије
(друштвени контекст и изворно учење)
Владимир Н. Цветковић
Културни преплети, 2018, p. 7-52

https://doi.org/10.18485/kud_kp.2018.ch1
Detallado
2.
Кратке народне прозне форме (пословице и загонетке) као баштиници културног и етничког наслеђа миграната и домаћина
Александра Вранеш, Љиљана Марковић
Културни преплети, 2018, p. 53-59

https://doi.org/10.18485/kud_kp.2018.ch2
Detallado
3.
Правописна стабилност српског језика и утицај језика у окружењу
Вељко Ж. Брборић
Културни преплети, 2018, p. 61-77

https://doi.org/10.18485/kud_kp.2018.ch3
Detallado
4.
Џони и Балкан - мит о одласку
Бошко Сувајџић
Културни преплети, 2018, p. 79-93

https://doi.org/10.18485/kud_kp.2018.ch4
Detallado
5.
Накнадни дијалог књижевних дела (и националних култура)
еротичка проза Џејмса Џојса и Борисава Станковића
Александар Петров
Културни преплети, 2018, p. 95-114

https://doi.org/10.18485/kud_kp.2018.ch5
Detallado
6.
Тема бедних људи у српској и руској књижевности: компаративни увид у дело Ф. М. Достојевског и Б. Станковића
Љиљана Д. Бајић
Културни преплети, 2018, p. 115-132

https://doi.org/10.18485/kud_kp.2018.ch6
Detallado
7.
Увод у аналитички приступ уметничкој књижевности с становишта музике
Урош Дојчиновић
Културни преплети, 2018, p. 133-152

https://doi.org/10.18485/kud_kp.2018.ch7
Detallado
8.
Српско-словеначке међукултурне студије кроз призму урбане микротопонимије Београда
Маја Ђукановић
Културни преплети, 2018, p. 153-174

https://doi.org/10.18485/kud_kp.2018.ch8
Detallado
9.
Егзодус на крову
индијска железница као екстатичка метафора слободе
Александар Петровић
Културни преплети, 2018, p. 175-189

https://doi.org/10.18485/kud_kp.2018.ch9
Detallado
10.
Транскрипција и адаптација имена из јапанског језика
Љиљана Марковић
Културни преплети, 2018, p. 191-208

https://doi.org/10.18485/kud_kp.2018.ch10
Detallado
11.
Књиге и библиотеке у путописима са Пута свиле
Александра Вранеш
Културни преплети, 2018, p. 209-218

https://doi.org/10.18485/kud_kp.2018.ch11
Detallado
12.
Критички одјек наративне прозе Габријела Гарсија Маркеса у српским књижевним часописима
Весна Дицков
Културни преплети, 2018, p. 219-235

https://doi.org/10.18485/kud_kp.2018.ch12
Detallado
13.
О језику у дискурсу о интеркултурној комуникацији
Весна Половина
Културни преплети, 2018, p. 237-264

https://doi.org/10.18485/kud_kp.2018.ch13
Detallado