/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2018)

Book metadata

Contents

Културни преплети (2018)

https://doi.org/10.18485/kud_kp.2018

1.
Политичке идеологије као световне религије
(друштвени контекст и изворно учење)
Владимир Н. Цветковић
Културни преплети, 2018, p. 7–52

https://doi.org/10.18485/kud_kp.2018.ch1
Detailed
2.
Кратке народне прозне форме (пословице и загонетке) као баштиници културног и етничког наслеђа миграната и домаћина
Александра Вранеш, Љиљана Марковић
Културни преплети, 2018, p. 53–59

https://doi.org/10.18485/kud_kp.2018.ch2
Detailed
3.
Правописна стабилност српског језика и утицај језика у окружењу
Вељко Ж. Брборић
Културни преплети, 2018, p. 61–77

https://doi.org/10.18485/kud_kp.2018.ch3
Detailed
4.
Џони и Балкан - мит о одласку
Бошко Сувајџић
Културни преплети, 2018, p. 79–93

https://doi.org/10.18485/kud_kp.2018.ch4
Detailed
5.
Накнадни дијалог књижевних дела (и националних култура)
еротичка проза Џејмса Џојса и Борисава Станковића
Александар Петров
Културни преплети, 2018, p. 95–114

https://doi.org/10.18485/kud_kp.2018.ch5
Detailed
6.
Тема бедних људи у српској и руској књижевности: компаративни увид у дело Ф. М. Достојевског и Б. Станковића
Љиљана Д. Бајић
Културни преплети, 2018, p. 115–132

https://doi.org/10.18485/kud_kp.2018.ch6
Detailed
7.
Увод у аналитички приступ уметничкој књижевности с становишта музике
Урош Дојчиновић
Културни преплети, 2018, p. 133–152

https://doi.org/10.18485/kud_kp.2018.ch7
Detailed
8.
Српско-словеначке међукултурне студије кроз призму урбане микротопонимије Београда
Маја Ђукановић
Културни преплети, 2018, p. 153–174

https://doi.org/10.18485/kud_kp.2018.ch8
Detailed
9.
Егзодус на крову
индијска железница као екстатичка метафора слободе
Александар Петровић
Културни преплети, 2018, p. 175–189

https://doi.org/10.18485/kud_kp.2018.ch9
Detailed
10.
Транскрипција и адаптација имена из јапанског језика
Љиљана Марковић
Културни преплети, 2018, p. 191–208

https://doi.org/10.18485/kud_kp.2018.ch10
Detailed
11.
Књиге и библиотеке у путописима са Пута свиле
Александра Вранеш
Културни преплети, 2018, p. 209–218

https://doi.org/10.18485/kud_kp.2018.ch11
Detailed
12.
Критички одјек наративне прозе Габријела Гарсија Маркеса у српским књижевним часописима
Весна Дицков
Културни преплети, 2018, p. 219–235

https://doi.org/10.18485/kud_kp.2018.ch12
Detailed
13.
О језику у дискурсу о интеркултурној комуникацији
Весна Половина
Културни преплети, 2018, p. 237–264

https://doi.org/10.18485/kud_kp.2018.ch13
Detailed