/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 8 (2022)

Vol. 7 (2021)

Vol. 6 (2020)

Vol. 5 (2019)

Vol. 4 (2018)

Vol. 3 (2017)

Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje = časopis za kulturo, znanost in izobraževanje, Vol. 7 (2021)


1.
Socrealistička poetika u romanima Sonje Sever za decu i omladinu objavljenim na srpskohrvatskom jeziku
Vanja Petrović, Darko Ilin
Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje = časopis za kulturo, znanost in izobraževanje, 2021. - Vol. 7, p. 21–39

https://doi.org/10.18485/slovenika.2021.7.1.1
Detailed
2.
Ali je to človek, Nekropola in Brezusodnost: trije primeri literarizacije izkušnje koncentracijskega taborišča
Sašo Puljarević
Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje = časopis za kulturo, znanost in izobraževanje, 2021. - Vol. 7, p. 41–55

https://doi.org/10.18485/slovenika.2021.7.1.2
Detailed
3.
Slovenija u stvaralaštvu Ive Andrića
Nevena Lukinić
Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje = časopis za kulturo, znanost in izobraževanje, 2021. - Vol. 7, p. 57–73

https://doi.org/10.18485/slovenika.2021.7.1.3
Detailed
4.
Od kod imejo? Kaj nam začetniška napaka v slovenščini pove o strukturi glagola v srbohrvaščini
Marko Simonović
Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje = časopis za kulturo, znanost in izobraževanje, 2021. - Vol. 7, p. 75–84

https://doi.org/10.18485/slovenika.2021.7.1.4
Detailed
5.
Izobraževanje in usposabljanje učiteljev s poudarkom na učiteljih slovenščine
Maja Kovač
Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje = časopis za kulturo, znanost in izobraževanje, 2021. - Vol. 7, p. 85–105

https://doi.org/10.18485/slovenika.2021.7.1.5
Detailed
6.
O etimologiji izbranih besed iz pastirske terminologije karpatsko-balkanskega areala
Aleksandar Trifunović
Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje = časopis za kulturo, znanost in izobraževanje, 2021. - Vol. 7, p. 107–121

https://doi.org/10.18485/slovenika.2021.7.1.6
Detailed
7.
Kompleksne putanje ljudskih sudbina: mogu li se naučno prepoznati?
Drugi deo
Helena Rill
Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje = časopis za kulturo, znanost in izobraževanje, 2021. - Vol. 7, p. 125–135

https://doi.org/10.18485/slovenika.2021.7.1.7
Detailed
8.
Zaostavština Zlatana Vaude u Muzikološkom institutu SANU
Arhivska građa
Teodora Trajković
Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje = časopis za kulturo, znanost in izobraževanje, 2021. - Vol. 7, p. 137–152

https://doi.org/10.18485/slovenika.2021.7.1.8
Detailed
9.
Koncertna aktivnost slovenačkih umetnika na festivalu BEMUS od 1991. do 2020. godine
Aleksandar Kodela
Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje = časopis za kulturo, znanost in izobraževanje, 2021. - Vol. 7, p. 153–170

https://doi.org/10.18485/slovenika.2021.7.1.9
Detailed
10.
Prispevek arhitekta Leonida Leona Lenarčiča k razvoju povojne beograjske arhitekture
Goran V. Anđelković
Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje = časopis za kulturo, znanost in izobraževanje, 2021. - Vol. 7, p. 171–197

https://doi.org/10.18485/slovenika.2021.7.1.10
Detailed