/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 8 (2022)

Vol. 7 (2021)

Vol. 6 (2020)

Vol. 5 (2019)

Vol. 4 (2018)

Vol. 3 (2017)

Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje = časopis za kulturo, znanost in izobraževanje, Vol. 4 (2018)


1.
Anita Mezetova — život posvećen umetnosti
Ljiljana Dubljević Vojkić
Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje = časopis za kulturo, znanost in izobraževanje, 2018. - Vol. 4, p. 23–51

https://doi.org/10.18485/slovenika.2018.4.1.1
Detailed
2.
Vida Matjan — „duša svega”, uspješna Slovenka u Crnoj Gori (Ljubljana, 1896 — Kotor, 1993)
Ervina Dabižinović
Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje = časopis za kulturo, znanost in izobraževanje, 2018. - Vol. 4, p. 53–80

https://doi.org/10.18485/slovenika.2018.4.1.2
Detailed
3.
Lidija Srebotnjak Prišić — profesionalni identitet intermedijske umetnice i profesorke
Sanja Kojić Mladenov
Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje = časopis za kulturo, znanost in izobraževanje, 2018. - Vol. 4, p. 81–92

https://doi.org/10.18485/slovenika.2018.4.1.3
Detailed
4.
Doprinos Jožeta Plečnika arhitekturi Beograda
Aleksandra Stamenković
Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje = časopis za kulturo, znanost in izobraževanje, 2018. - Vol. 4, p. 93–112

https://doi.org/10.18485/slovenika.2018.4.1.4
Detailed
5.
Neke autorske tendencije u savremenom slovenačkom filmu: nostalgija, kritika, angažman
Ivana Kronja
Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje = časopis za kulturo, znanost in izobraževanje, 2018. - Vol. 4, p. 113–138

https://doi.org/10.18485/slovenika.2018.4.1.5
Detailed
6.
Filmska glasba in zlata leta slovenskega filma (1)
Mitja Reichenberg
Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje = časopis za kulturo, znanost in izobraževanje, 2018. - Vol. 4, p. 139–160

https://doi.org/10.18485/slovenika.2018.4.1.6
Detailed
7.
Filmski mostovi Dragomirja Zupanca med Srbijo in Slovenijo
Naško Križnar
Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje = časopis za kulturo, znanost in izobraževanje, 2018. - Vol. 4, p. 161–185

https://doi.org/10.18485/slovenika.2018.4.1.7
Detailed
8.
„Na dobroti svet stoji”: izkušnje slovenskih izgnancev med II. svetovno vojno v okupirano Srbijo in nacistično Nemčijo
Marija Stanonik
Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje = časopis za kulturo, znanost in izobraževanje, 2018. - Vol. 4, p. 189–217

https://doi.org/10.18485/slovenika.2018.4.1.8
Detailed