/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 50 (2023), No. 2

Vol. 50 (2023), No. 1

Vol. 49 (2022), No. 2

Vol. 49 (2022), No. 1

Vol. 48 (2021), No. 2

Vol. 48 (2021), No. 1

Vol. 47 (2020), No. 2

Филолошки преглед, Vol. 49 (2022), No. 1


1.
L’Europe en traductions
perspectives comparatistes

Yves Chevrel
Филолошки преглед, 2022. - Vol. 49, No. 1, p. 9–24

https://doi.org/10.18485/fpregled.2022.49.1.1
Detailed
2.
Identität im Exil der Modernität / literarische Matrix und virtuelle Realität
Milena Vladić Jovanov
Филолошки преглед, 2022. - Vol. 49, No. 1, p. 25–46

https://doi.org/10.18485/fpregled.2022.49.1.2
Detailed
3.
Psychocritique de Charles Mauron et l’écriture racinienne comme mise en scène du moi
Biljana S. Tešanović
Филолошки преглед, 2022. - Vol. 49, No. 1, p. 47–68

https://doi.org/10.18485/fpregled.2022.49.1.3
Detailed
4.
Потрага за сексуалним идентитетом и дискурс моћи у роману Одрастање Лулу Алмудене Грандес
Владимир Карановић
Филолошки преглед, 2022. - Vol. 49, No. 1, p. 69–84

https://doi.org/10.18485/fpregled.2022.49.1.4
Detailed
5.
Легенда о Гралу у Граковом роману У замку Аргол
Јелена Новаковић
Филолошки преглед, 2022. - Vol. 49, No. 1, p. 85–96

https://doi.org/10.18485/fpregled.2022.49.1.5
Detailed
6.
A Simone. Abbozzo di commento ad una poesia volgare di Francesco Maturanzio
Aurora Caporali
Филолошки преглед, 2022. - Vol. 49, No. 1, p. 97–107

https://doi.org/10.18485/fpregled.2022.49.1.6
Detailed
7.
Сакрална егзистенција. Ка тумачењу Еурипидове трагедије Ијон
Јелена Н. Пилиповић
Филолошки преглед, 2022. - Vol. 49, No. 1, p. 109–129

https://doi.org/10.18485/fpregled.2022.49.1.7
Detailed
8.
Средњевисоконемачке јункције као структурни фразеологизми
Бранислав Ивановић
Филолошки преглед, 2022. - Vol. 49, No. 1, p. 131–146

https://doi.org/10.18485/fpregled.2022.49.1.8
Detailed
9.
Плинијева Писма у преводу Албина Вилхара
Весна Васић-Al Shaikhsalama
Филолошки преглед, 2022. - Vol. 49, No. 1, p. 147–155

https://doi.org/10.18485/fpregled.2022.49.1.9
Detailed
10.
Свет детета у фраземима на француском и српском језику
Ана Вујовић
Филолошки преглед, 2022. - Vol. 49, No. 1, p. 157–170

https://doi.org/10.18485/fpregled.2022.49.1.10
Detailed