/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 49 (2022), No. 2

Vol. 49 (2022), No. 1

Vol. 48 (2021), No. 2

Vol. 48 (2021), No. 1

Vol. 47 (2020), No. 2

Филолошки преглед, Vol. 48 (2021), No. 1


1.
Desire, Repulsion and Acceptance in Thomas Hardy’s Far from the Madding Crowd
Miriam Sette
Филолошки преглед, 2021. - Vol. 48, No. 1, p. 9–24

https://doi.org/10.18485/fpregled.2021.48.1.1
Detailed
2.
Octave Mirbeau Dreyfusard : l’engagement éthique de l’écrivain et l’intellectuel
Pierre Michel
Филолошки преглед, 2021. - Vol. 48, No. 1, p. 25–36

https://doi.org/10.18485/fpregled.2021.48.1.2
Detailed
3.
Интертекстуални дијалог између песама: Јејтсове Разговор између мене и душе и Елиотових Прва и друга расправа између тела и душе
Милена Владић Јованов
Филолошки преглед, 2021. - Vol. 48, No. 1, p. 37–62

https://doi.org/10.18485/fpregled.2021.48.1.3
Detailed
4.
Слика и мисао у језичком прастадијуму и њихов значај за студије филологије, књижевности и филозофије
Ранко Козић
Филолошки преглед, 2021. - Vol. 48, No. 1, p. 63–82

https://doi.org/10.18485/fpregled.2021.48.1.4
Detailed
5.
Рускe и српскe паремије инспирисане хагиографско-хеортолошким предањем православне цркве
Ксенија Ј. Кончаревић
Филолошки преглед, 2021. - Vol. 48, No. 1, p. 83–96

https://doi.org/10.18485/fpregled.2021.48.1.5
Detailed
6.
Прилог анализи мотива путовања у романима Ђуле Крудија
Марко Чудић
Филолошки преглед, 2021. - Vol. 48, No. 1, p. 97–111

https://doi.org/10.18485/fpregled.2021.48.1.6
Detailed
7.
La tradition et le renouvellement dans les lais narratifs aux XIIe et XIIIe siècles
Zorana Krsmanović
Филолошки преглед, 2021. - Vol. 48, No. 1, p. 113–122

https://doi.org/10.18485/fpregled.2021.48.1.7
Detailed
8.
Le gérondif dans La peau de chagrin et ses correspondants serbes
Tatjana Samardžija
Филолошки преглед, 2021. - Vol. 48, No. 1, p. 123–152

https://doi.org/10.18485/fpregled.2021.48.1.8
Detailed
9.
Изазов превођења Франца Кафке (оглед о два превода приповетке Преображај)
Катарина Пантовић
Филолошки преглед, 2021. - Vol. 48, No. 1, p. 153–169

https://doi.org/10.18485/fpregled.2021.48.1.9
Detailed
10.
Bibliografija radova objavljenih u Filološkom pregledu od 2012. do 2020. godine
Milka Pavković
Филолошки преглед, 2021. - Vol. 48, No. 1, p. 171–200

https://doi.org/10.18485/fpregled.2021.48.1.10
Detailed