/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 18 (2022)

Vol. 17 (2021)

Vol. 16 (2020)

Vol. 15 (2019)

Vol. 14 (2018)

Vol. 13 (2017)

Vol. 12 (2016)

Vol. 11 (2015)

Vol. 10 (2014)

Vol. 9 (2013)

Vol. 8 (2012)

Vol. 7 (2011)

Vol. 6 (2010)

Vol. 5 (2009)

Vol. 4 (2008)

Vol. 3 (2007)

Vol. 2 (2006)

Vol. 1 (2005)

Arheologija i prirodne nauke, Vol. 2 (2006)


1.
Kartiranje rimskog akvedukta na Viminacijumu pomoću globalnog sistema za pozicioniranje (GPS)
Miomir Korać, Nemanja Mrđić, Mirko Mikić
Arheologija i prirodne nauke, 2006. - Vol. 2, p. 7–20

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2006.2.1
Detailed
2.
Primena gradiometra za potrebe zaštitnih arheoloških istraživanja na Viminacijumu — lokalitet Rit
Mirko Mikić, Vojislav Stojanović, Nemanja Mrđić
Arheologija i prirodne nauke, 2006. - Vol. 2, p. 21–26

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2006.2.2
Detailed
3.
Krstaste fibule u grobovima viminacijumskih nekropola
Saša Redžić, Angelina Raičković, Bebina Milovanović
Arheologija i prirodne nauke, 2006. - Vol. 2, p. 27–45

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2006.2.3
Detailed
4.
Ranohrišćanski import na teritoriji severnog Ilirika u periodu od IV do početka VII veka
Olivera Ilić
Arheologija i prirodne nauke, 2006. - Vol. 2, p. 47–68

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2006.2.4
Detailed
5.
Posude sa apliciranim zmijama iz Zanatskog centra
Angelina Raičković, Saša Redžić, Bebina Milovanović
Arheologija i prirodne nauke, 2006. - Vol. 2, p. 69–76

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2006.2.5
Detailed
6.
Terakote sa prostora Zanatskog centra Viminacijum
Angelina Raičković, Saša Redžić, Dragana Rogić
Arheologija i prirodne nauke, 2006. - Vol. 2, p. 77–85

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2006.2.6
Detailed
7.
Jedan redak primerak kovanja Avgusta Oktavijana pronađen na Viminacijumu
Mirjana Arsenijević, Saša Redžić, Milica Tapavički-Ilić
Arheologija i prirodne nauke, 2006. - Vol. 2, p. 87–89

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2006.2.7
Detailed
8.
Stočarstvo centralnog Balkana na prelasku Stare u Novu eru
Milica Tapavički-Ilić, Mirjana Arsenijević
Arheologija i prirodne nauke, 2006. - Vol. 2, p. 91–96

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2006.2.8
Detailed
9.
Primena VR panorama u vizuelizaciji kulturnog nasleđa na interaktivnom CD ROM-u „Viminacium Lumen Meum”
Miomir Korać, Srđan Marković, Jelena Obradović
Arheologija i prirodne nauke, 2006. - Vol. 2, p. 97–104

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2006.2.9
Detailed
10.
„Pandora” ekspertni sistem za datiranje iskopina
Miomir Korać, Zoran Ognjanović, Filip Dugandžić
Arheologija i prirodne nauke, 2006. - Vol. 2, p. 105–120

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2006.2.10
Detailed
11.
Identifikacija arheoloških materijala laserom pomoću komparativne analize ekvivalentnih osnova
Suzana Polić-Radovanović, Anđelka Milosavljević, Miomir Korać
Arheologija i prirodne nauke, 2006. - Vol. 2, p. 121–128

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2006.2.11
Detailed
12.
Mobilni e-commerce
Vanja Korać
Arheologija i prirodne nauke, 2006. - Vol. 2, p. 129–144

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2006.2.12
Detailed