/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 18 (2022)

Vol. 17 (2021)

Vol. 16 (2020)

Vol. 15 (2019)

Vol. 14 (2018)

Vol. 13 (2017)

Vol. 12 (2016)

Vol. 11 (2015)

Vol. 10 (2014)

Vol. 9 (2013)

Vol. 8 (2012)

Vol. 7 (2011)

Vol. 6 (2010)

Vol. 5 (2009)

Vol. 4 (2008)

Vol. 3 (2007)

Vol. 2 (2006)

Vol. 1 (2005)

Arheologija i prirodne nauke, Vol. 1 (2005)


1.
Trepanacija lobanja na antičkom Viminacijumu — antropološke informacije
Živko Mikić
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Vol. 1, p. 9–20

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.1
Detailed
2.
Viminacijum — daljinska detekcija i GIS
Miomir Korać, Radmila Pavlović, Nemanja Mrđić
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Vol. 1, p. 21–36

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.2
Detailed
3.
Primena georadara u istraživanjima rimskog akvedukta na Viminacijumu
Miomir Korać, Vojislav Stojanović, Nemanja Mrđić
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Vol. 1, p. 37–46

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.3
Detailed
4.
Arheološka istraživanja lokaliteta Stig na osnovu georadarskih ispitivanja
Saša Redžić, Angelina Raičković, Vladimir Miletić
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Vol. 1, p. 47–56

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.4
Detailed
5.
Hronologija viminacijumskih nekropola u svetlu pronađenih fibula
Saša Redžić, Angelina Raičković, Snežana Golubović
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Vol. 1, p. 57–60

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.5
Detailed
6.
Stilsko-tipološke odlike i poreklo formi naušnica rimskog perioda u Srbiji
Bebina Milovanović, Angelina Raičković, Saša Redžić
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Vol. 1, p. 61–80

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.6
Detailed
7.
Keramičke i opekarske peći Viminacijuma — lokacije „Pećine” i „Livade kod Ćuprije”
Angelina Raičković, Saša Redžić
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Vol. 1, p. 81–106

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.7
Detailed
8.
Dva nova tipa reversnih predstava kovnice Nikeje sa nekropole Više Grobalja
Mirjana Arsenijević, Saša Redžić, Milica Tapavički-Ilić
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Vol. 1, p. 107–110

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.8
Detailed
9.
Poljoprivreda centralnog Balkana na prelasku Stare u Novu eru
Milica Tapavički-Ilić, Mirjana Arsenijević
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Vol. 1, p. 111–117

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.9
Detailed
10.
Vlaga — uzrok štete na fresko slikarstvu
Dragana Rogić, Nemanja Mrđić
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Vol. 1, p. 119–126

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.10
Detailed
11.
Primena holografske interferometrije i skenirajuće elektronske mikroskopije u ispitivanju materijala predmeta kulturne baštine
Anđelka Milosavljević, Milesa Srećković, Miomir Korać, Sanja Petronić
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Vol. 1, p. 127–136

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.11
Detailed
12.
Spam
Vanja Korać
Arheologija i prirodne nauke, 2005. - Vol. 1, p. 137–150

https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2005.1.12
Detailed