/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 1 (2020) »

• Book metadata
• Contents

Стратешке студије, Vol. 1 (2020)

https://doi.org/10.18485/fb_iss.2020.1

1.
Едукација као претпоставка успешног развоја стратешких студија
Зоран Јефтић
Стратешке студије, 2020. - Vol. 1, p. 10–29

https://doi.org/10.18485/fb_iss.2020.1.ch1
Detailed
2.
Ратови 21. века и класична стратегијска мисао
Станислав Стојановић
Стратешке студије, 2020. - Vol. 1, p. 30–44

https://doi.org/10.18485/fb_iss.2020.1.ch2
Detailed
3.
Стратегијско мишљење и креација решења
Петар Станојевић
Стратешке студије, 2020. - Vol. 1, p. 45–66

https://doi.org/10.18485/fb_iss.2020.1.ch3
Detailed
4.
Допринос концепта људске безбедности подизању нивоа стратешке културе
Ивица Ђорђевић
Стратешке студије, 2020. - Vol. 1, p. 67–83

https://doi.org/10.18485/fb_iss.2020.1.ch4
Detailed
5.
Иновације у оружаним снагама као предуслов за јачање стратешке ефикасности нације
Вангел Милковски, Милан Џамић
Стратешке студије, 2020. - Vol. 1, p. 84–103

https://doi.org/10.18485/fb_iss.2020.1.ch5
Detailed
6.
Домети предикције у стратешким студијама: значај експертског знања и алата вештачке интелигенције
Ненад Стекић
Стратешке студије, 2020. - Vol. 1, p. 104–123

https://doi.org/10.18485/fb_iss.2020.1.ch6
Detailed
7.
Тeоријски аспекти стратегијског мишљења
Хатиџа Бериша, Игор Баришић, Миленко Џелетовић
Стратешке студије, 2020. - Vol. 1, p. 124–141

https://doi.org/10.18485/fb_iss.2020.1.ch7
Detailed
8.
Приказ дебате о „новим ратовима”
Вања Роквић
Стратешке студије, 2020. - Vol. 1, p. 142–154

https://doi.org/10.18485/fb_iss.2020.1.ch8
Detailed
9.
Нови ратови и изазови класичној стратегијској мисли
Милан Миљковић
Стратешке студије, 2020. - Vol. 1, p. 155–175

https://doi.org/10.18485/fb_iss.2020.1.ch9
Detailed
10.
Геополитички интереси великих сила на Балкану у последњој деценији и косовско питање
Жарко Обрадовић
Стратешке студије, 2020. - Vol. 1, p. 176–199

https://doi.org/10.18485/fb_iss.2020.1.ch10
Detailed
11.
Нова (гео)политичка раскрсница Србије
Мирослав Младеновић, Јелена Георгијевна Пономарева
Стратешке студије, 2020. - Vol. 1, p. 200–217

https://doi.org/10.18485/fb_iss.2020.1.ch11
Detailed
12.
Дебате поводом будућности „Новог START” уговора: може ли свет избећи нову трку у стратешком наоружању?
Марина Т. Костић
Стратешке студије, 2020. - Vol. 1, p. 218–239

https://doi.org/10.18485/fb_iss.2020.1.ch12
Detailed
13.
Стратешки приступ евалуације вредности Кодекса части припадника Војске Србије
Срећко Кузмановић
Стратешке студије, 2020. - Vol. 1, p. 240–256

https://doi.org/10.18485/fb_iss.2020.1.ch13
Detailed