/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 1 (2020) »

• Book metadata
• Contents

Изазови савременог света : стратешко деловање држава или резултанта глобалних и локалних процеса и повода?


ISBN: 978-86-80144-39-9
https://doi.org/10.18485/fb_iss.2020.1

Editorial Board:

Citation export: