/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2018)

Book metadata

Contents

Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура (2018)

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017

1.
Књижевни текст и настава словенских језика
Љиљана Бајић
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, p. 11-25

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch1
Detailed
2.
Краткая история преподавания славянских языков во Франции
Наталья Берницкая
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, p. 26-41

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch2
Detailed
3.
Објашњење непознатих речи при обради књижевног текста
Вељко Ж. Брборић
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, p. 42-57

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch3
Detailed
4.
Spremembe v slovenskem srednješolskem pouku v zadnjih desetletjih
Boža Krakar Vogel
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, p. 58-69

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch4
Detailed
5.
Фонетски стереотип и уџбеници руског језика у Србији
Јелена Гинић
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, p. 70-90

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch5
Detailed
6.
Наратолошки приступ роману „Проклета авлија” у универзитетској настави и могућности интерпретације у средњошколској настави
Нина Говедар
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, p. 91-105

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch6
Detailed
7.
Рад на усавршавању изговора студената београдске полонистике
Мирјана Костић Голубичић
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, p. 106-120

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch7
Detailed
8.
Могућности приручника за интернет и књижевност у настави
Мина М. Ђурић
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, p. 121-135

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch8
Detailed
9.
Принципи организовања граматичког материјала у почетној настави граматике украјинског језика
Милена Ивановић
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, p. 136-147

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch9
Detailed
10.
Бројевне речи у настави српског језика: актуелно стање и проблеми
Валентина Илић
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, p. 148-167

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch10
Detailed
11.
Теолингвистички приступ настави словенских језика
(на материјалу лексике и фразеологије руског и српског језика)
Ксенија Кончаревић
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, p. 168-180

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch11
Detailed
12.
Српски као страни и српски као нематерњи језик – сличности и разлике
Весна Крајишник, Никица Стрижак
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, p. 181-193

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch12
Detailed
13.
Типови карактеризације епских јунака у старијим разредима основне школе
Зона В. Мркаљ
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, p. 194-205

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch13
Detailed
14.
Модели преношења туђег говора у настави српског као страног језика
Милка Николић
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, p. 206-220

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch14
Detailed
15.
Идентификација и њена ограничења у тумачењу књижевног текста
(од претпостављеног до критичког читаоца)
Зорана Опачић
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, p. 221-236

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch15
Detailed
16.
Polityka językowa jako performatyka kulturowa
Marek Pieniążek
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, p. 237-249

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch16
Detailed
17.
Реализам протумачен деци: постмодерно и реално у роману „Опсада цркве Св. Спаса” Горана Петровића
Александра Секулић
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, p. 250-258

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch17
Detailed
18.
Човек у великом кругу постојања – когнитивни приступ у раду лингвистичке секције
Драгана Д. Вељковић Станковић
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, p. 259-274

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch18
Detailed
19.
Методичка гледишта на хумористичку прозу Бранислава Нушића
Наташа Б. Станковић Шошо
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, p. 275-288

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch19
Detailed