/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Тематски зборници (2018)

Метаподаци књиге

Садржај

Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура (2018)

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017

1.
Књижевни текст и настава словенских језика
Љиљана Бајић
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, стр. 11–25

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch1
Детаљније
2.
Краткая история преподавания славянских языков во Франции
Наталья Берницкая
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, стр. 26–41

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch2
Детаљније
3.
Објашњење непознатих речи при обради књижевног текста
Вељко Ж. Брборић
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, стр. 42–57

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch3
Детаљније
4.
Spremembe v slovenskem srednješolskem pouku v zadnjih desetletjih
Boža Krakar Vogel
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, стр. 58–69

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch4
Детаљније
5.
Фонетски стереотип и уџбеници руског језика у Србији
Јелена Гинић
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, стр. 70–90

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch5
Детаљније
6.
Наратолошки приступ роману „Проклета авлија” у универзитетској настави и могућности интерпретације у средњошколској настави
Нина Говедар
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, стр. 91–105

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch6
Детаљније
7.
Рад на усавршавању изговора студената београдске полонистике
Мирјана Костић Голубичић
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, стр. 106–120

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch7
Детаљније
8.
Могућности приручника за интернет и књижевност у настави
Мина М. Ђурић
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, стр. 121–135

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch8
Детаљније
9.
Принципи организовања граматичког материјала у почетној настави граматике украјинског језика
Милена Ивановић
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, стр. 136–147

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch9
Детаљније
10.
Бројевне речи у настави српског језика: актуелно стање и проблеми
Валентина Илић
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, стр. 148–167

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch10
Детаљније
11.
Теолингвистички приступ настави словенских језика
(на материјалу лексике и фразеологије руског и српског језика)
Ксенија Кончаревић
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, стр. 168–180

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch11
Детаљније
12.
Српски као страни и српски као нематерњи језик – сличности и разлике
Весна Крајишник, Никица Стрижак
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, стр. 181–193

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch12
Детаљније
13.
Типови карактеризације епских јунака у старијим разредима основне школе
Зона В. Мркаљ
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, стр. 194–205

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch13
Детаљније
14.
Модели преношења туђег говора у настави српског као страног језика
Милка Николић
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, стр. 206–220

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch14
Детаљније
15.
Идентификација и њена ограничења у тумачењу књижевног текста
(од претпостављеног до критичког читаоца)
Зорана Опачић
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, стр. 221–236

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch15
Детаљније
16.
Polityka językowa jako performatyka kulturowa
Marek Pieniążek
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, стр. 237–249

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch16
Детаљније
17.
Реализам протумачен деци: постмодерно и реално у роману „Опсада цркве Св. Спаса” Горана Петровића
Александра Секулић
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, стр. 250–258

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch17
Детаљније
18.
Човек у великом кругу постојања – когнитивни приступ у раду лингвистичке секције
Драгана Д. Вељковић Станковић
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, стр. 259–274

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch18
Детаљније
19.
Методичка гледишта на хумористичку прозу Бранислава Нушића
Наташа Б. Станковић Шошо
Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, 2018, стр. 275–288

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch19
Детаљније