/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 13 (2023), Бр. 13

Књ. 12 (2022), Бр. 12

Књ. 11 (2021), Бр. 11

Књ. 10 (2020), Бр. 10

Књ. 9 (2019), Бр. 9

Књ. 8 (2018), Бр. 8

Књ. 7 (2017), Бр. 7

Књ. 6 (2016), Бр. 6

Књ. 5 (2015), Бр. 5

Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе

EISSN: 2217-7809