/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књига 5 (2015) Бр. 5

Књига 6 (2016) Бр. 6

Књига 7 (2017) Бр. 7

Књига 8 (2018) Бр. 8

Књига 9 (2019) Бр. 9

Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе

EISSN: 2217-7809