/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 10 (2020), Бр. 10

Књ. 9 (2019), Бр. 9

Књ. 8 (2018), Бр. 8

Књ. 7 (2017), Бр. 7

Књ. 6 (2016), Бр. 6

Књ. 5 (2015), Бр. 5

Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, Књ. 6 (2016), Бр. 6


1.
Субјект који пише и субјект који се конструише у српској женској поезији након 1970.
Дубравка Ђурић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Књ. 6, Бр. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.1
Детаљније
2.
Метафизичко залеђе у збирци Десанке Максимовић „Тражим помиловање”
Славко Петаковић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Књ. 6, Бр. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.2
Детаљније
3.
Културни модели мушко-женских интеракција у народној лирској љубавној поезији
Ања Прентић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Књ. 6, Бр. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.3
Детаљније
4.
Postmoderno tijelo kao izvor patnje u stvaralaštvu najmlađih hrvatskih dramskih spisateljica
Gabriela Abrasowicz
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Књ. 6, Бр. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.4
Детаљније
5.
Метајезик ишчашеног жанра
постдрамски текст Милене Марковић
Вера Копицл
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Књ. 6, Бр. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.5
Детаљније
6.
Predodžbe o ženskim identitetima u filmovima Jasmile Žbanić i Aide Begić
Renate Hansen-Kokoruš
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Књ. 6, Бр. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.6
Детаљније
7.
Жене у служби нације и војске (1875–1918)
Светлана Стефановић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Књ. 6, Бр. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.7
Детаљније
8.
“There were banquets and parties every day”: the importance of British female circles for the Serbian Enlightenment
Persida Lazarević di Giacomo
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Књ. 6, Бр. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.8
Детаљније
9.
Дора Марсден и „The Freewoman”: уређивачка политика и идејни плурализам
Ана Коларић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Књ. 6, Бр. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.9
Детаљније
10.
The Genealogy of the 20th Century South Slavonic Novel: Zofka Kveder and Julka Chlapec-Djordjević
Alenka Jansterle-Doležal
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Књ. 6, Бр. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.10
Детаљније
11.
Аутобиографски аспекти у прози Милице Јанковић
Владимир Ђурић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Књ. 6, Бр. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.11
Детаљније
12.
Метаморфоза као конститутивно начело женских идентитета у прози Бобе Благојевић
Татјана Јовановић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Књ. 6, Бр. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.12
Детаљније
13.
Жaнрoвскa и нaрaтoлoшкa aнaлизa рoмaнa „Лeтo кaдa сaм нaучилa дa лeтим” Jaсминкe Пeтрoвић
Сaњa Судaр
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Књ. 6, Бр. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.13
Детаљније