/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књига 8 (2018) Бр. 1

Књига 8 (2018) Бр. 2

Књига 9 (2019) Бр. 1

Књига 9 (2019) Бр. 2

European Project Management Journal

EISSN: 2560-4961