/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 11 (2021), Бр. 2

Књ. 11 (2021), Бр. 1

Књ. 10 (2020), Бр. 2

Књ. 10 (2020), Бр. 1

Књ. 9 (2019), Бр. 2

Књ. 9 (2019), Бр. 1

Књ. 8 (2018), Бр. 2

Књ. 8 (2018), Бр. 1

European Project Management Journal

EISSN: 2560-4961