/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 15/1 (2016), »

Књ. 15/2 (2016), »

Књ. 16/1 (2017), »

Књ. 16/2 (2017), »

Књ. 17/1 (2018), »

MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives

ISSN: 2560-3418