/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 7 (2017) »

Volume 8 (2018) »

• Book metadata
• Contents

Страни језици у језичкој образовној политици Србије: динамика промена у периоду од 2000. до 2016. годинеЉиљана ЂурићЈезици образовања, Едиција Филолошка истраживања данас, Vol. 8 (2018)

Article 3 (p. 55-80)

https://doi.org/10.18485/fid.2018.8.ch3

Read full textCitation export: